Neveljétek őket! – belülről kifelé

Az EFEZUS 6:4 c. sorozat 3. része

A szülő feladata: a belső ember formálása. A maradandó nevelés belülről kifelé halad. A szív, a lelkület valódi változása hoz változást a viselkedésben.

testverek-simi-armin

“Ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel!”
– Efezus 6:1

Neveljétek őket!

Ne arra számítsatok, hogy úgyis felnőnek maguktól! A Biblia szerint a szülők feladata a gyerek nevelése. Fel kell őket nevelni, aktívan és tevőlegesen, nem pedig félreállni a kibontakozásuk útjából. Nem is annyi a dolgunk, hogy távol tartjuk tőlük a rossz hatásokat.

… “a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját.”
– Példabeszédek 29:15 (Károli fordítás)

A gyereküket szerető szülők nem azzal követik el a legtöbb hibát, amit tesznek, hanem azzal, amit elmulasztanak megtenni. Nem mindig a hibáinkkal, sokszor a mulasztásainkkal ingereljük haragra a gyerekeinket. A bensőséges kapcsolat hiányával, a szeretet kifejezésének hiányával, a tanítás és az ésszerű korlátok hiányával. Isten igéje azt mondja, hogy “neveljétek őket”! Isten akarata, neked szóló elhívása, hogy legyél sokat a gyerekeddel (ne “szervezd ki a nevelését”), építs vele biztonságos kapcsolatot, és aktívan, tevőlegesen, szorgalmasan neveld.

Előzőleg a szülői hatalommal való visszaélésről írtam – arról, hogy mi mindent ne tegyél: Ne ingereljétek haragra gyermekeiteket


Most rátérek arra, hogy mit is csinálj; miről szól, mire való szülői hatalmad, vagy inkább hivatásod.

1. A bajok gyökere

“Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!”
– Példabeszédek 4:23

Mii a bajok gyökere a gyerekeiddel, és az én gyerekeimmel is?

Ugyanaz a gond velük. “Minden élet”, az ember életének minden dolga a szívéből indul ki. A gyerekeinkkel kapcsolatban az első és legfontosabb dolog azt megértenünk, hogy a belsejüket, a szívüket kell a neveléssel megcéloznunk, mert az a megoldás helyszíne; a viselkedés csak felületi tünet.

A Biblia szóhasználatában a szív az ember belső szellemi műhelye, ahonnan a gondolatok elindulnak, ahol az érzések megfogannak, ahol az akarat döntései születnek.

A lelkületet célozd meg, ne a viselkedésen akadj fönn!

A “rossz viselkedés” tünet: azt jelzi, hogy a gyerekünknek valami miatt felborult a lelki egyensúlya. Lehet, hogy túl fáradt, éhes, szomjas, vagy valami betegség bujkál benne… az is lehet, hogy lelki teherrel küzd, vagy hiányt szenved valamelyik érzelmi szükséglete terén:

Aki jól van, az jól viselkedik

Miért nem bűn az indulatos magatartás, és hogy segíthetünk rajta?

Nem szabad, hogy a gyerekünk bosszantó viselkedése elterelje a figyelmünket arról, amit meg kell látnunk!

Ha a lehető legokosabb módon bevetjük a létező legokosabb “nevelési” módszereket, és megvalósítjuk a csodát, a jól viselkedő, engedelmes, tisztelettudó gyereket, mit érünk el? Környezetünk csodálatát elnyerhetjük, és jól idomított gyerekeinket ezentúl nem kell mások elől rejtegetnünk. Könnyebb szívvel vihetjük őket magunkkal helyekre, mert valóban szalonképesek lesznek.

maci-armin

Akárcsak egy jó kutya.

A viselkedés nyesegetése, polírozása a lelkülettel való foglalkozás nélkül csak magasfényű lakk. Ha a látszattól eltérő lelkületet takar, akkor hazugság. Ha érintetlenül hagyod a gyerekeid szívét, és úgy tanítod meg őket “viselkedni”, szalonképes kis képmutatót fogsz faragni, aki tudja, hogy kell megfelelni. Ráadásul, ha nem merik kimutatni az érzéseiket, semi nem fogja neked jelezni, hogy a “jó” viselkedés felszíne alatt milyen lelkület uralkodik a gyerekeidben.

Minden viselkedés, minden magatartás a szív állapotának a megnyilvánulása… egészen addig, amíg meg nem tanuljuk képmutatással elleplezni szívünk állapotát.

Szülői feladatod az, hogy neveld, a felszín alatti szinten értsd, és a meghitt kapcsolat közegében hiteles példáddal, határaid kijelölésével, ésszerű korlátok felállításával, és a természetes következmények körültekintő felhasználásával formáld a gyerekeidet! Belülről kifelé kell haladnod. A szívüket (lényük, lelkületük legmélyét) kell először megcéloznod, és a szív valódi változása változást hoz a viselkedésben is. A belső állapot értő kezelése hoz gyógyulást, és a gyógyulással elmúlnak a tünetek is. Nem a látszat szintjén, hanem valóságosan.

A szülő feladata: a belső ember formálása

A gyereknevelés során a szülő Isten feltétel nélküli szeretetét adja tovább, és az Ő helyreigazító tevékenységét végzi a gyerekeiben.


2. A nevelés célja

A nevelés célja NEM az, hogy

 • szülői fennhatóság alatt (kordában) tartsuk a gyerekeinket;
 • rendesen viselkedjenek az emberek között;
 • udvariasak és tisztelettudóak legyenek;
 • erkölcsösen éljenek;
 • engedelmesek legyenek;
 • büszkék lehessünk rájuk;
 • igazán meg lehessünk velük elégedve.

A gyengéd és határozott szülő arra törekszik, hogy a “természetes” öncélú irány helyett Isten irányába fordítsa a gyermekét, az önzés és érdekvezéreltség helyét pedig a szeretet és a mások iránti figyelem foglalja el a szívükben. Ld.: A nevelés célja a különböző nevelési stílusokban

Amikor megkérdezték, melyik a legfőbb Isten összes parancsolata közül, Jézus így válaszolt: “A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”
– Márk 12:29-31

A szülő feladata: a belső ember formálása. A maradandó nevelés belülről kifelé halad. A szív, a lelkület valódi változása hoz változást a viselkedésben.


Mit tegyünk tehát?

3. A nevelés biblikus módszerei

A kapcsolatra épülő következetes nevelés legfőbb eszközei a meghitt kapcsolat és a hiteles személyes példa. A közeli kapcsolatban tud csak a szülő a megfelelő mélységbe hatolva hatni a gyerekre anélkül, hogy valamilyen büntetőeszközzel (fenyítéssel, vagy érzelmi manipulációval) kellene ösztökélnie.

A gyengéd és határozott szülő

 • nyugodt, elfogadó családi légkörrel,
 • mintaadással (saját személyes, közelről látható és hiteles példájával),
 • az irányadó mérték és minden ismeret élményszerű tanításával,
 • szokások kialakításával,
 • ésszerű korlátok felállításával fegyelmez.

Az arra megérett gyerek nevelésében fegyelmező szerep jut a természetes következményeknek is, amelyek saját döntéseinek következményei, és hasznosak a hasonló helyzet jövőbeni megelőzésére; a természetes következményeket azonban a szülő nem mesterségesen idézi elő (bár gyakran szándékosan nem védi meg tőlük a gyereket), és nem arra szolgálnak, hogy a gyerek szenvedjen, megszégyenüljön, vagy rosszul érezze magát (bár többnyire nem kellemesek vagy szórakoztatóak).


Mit mond a Biblia a nevelésről? – ÖSSZEFOGLALÁS

A nevelés iránya:

 • vezesd a gyermekedet Krisztushoz, és amikor már Isten újjászületett gyermeke,
 • vezesd őt tovább a megszentelődés útján.

boldog-simi

Hogyan?

Meghitt kapcsolatban, az életedbe bevonva folyamatos, élményszerű tanítással, és ésszerű korlátok felállításával.

A nevelés nem az apró-cseprő rosszaságok elleni küzdelemről szól. Ami igazán lényeges, az a szív állapota. A belsőre kell figyelned, gyermeked lelkületére. Ne a külső tünetek kozmetikázása legyen a legfőbb gondod! Szeresd és ismerd meg jól a gyerekeidet! Imádkozz értük kitartóan, legyél az, aki vagy, és engedd, hogy ismerjenek a gyerekeid!

Tanácstalanságodat, nevelési hibáidat és alkalmatlanságodat pedig vidd Isten elé!

“Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon; még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
– Példabeszédek 22:5-6

Isten arra szólítja fel a szülőket, hogy egójuk hízlalása helyett feltétel nélkül szeressék, előttük járva vezessék, és ésszerű korlátokkal védjék, egyszóval neveljék a gyermekeiket!

A Biblián keresztül Isten nem azért utasít bennünket rendje betartására, hogy bonyolítsa az életünket, hanem például azért, hogy biztonságot nyújtsunk eleven, magabiztos, szeretetteljes és boldog gyerekeknek. És hogy ők is ezt adhassák tovább az ő gyerekeiknek. Ez nem utópia. Isten megigérte azoknak, akik bíznak benne és az Ő védelmező rendjéhez, szeretetben gyökerező törvényéhez, megbocsátó szeretetéhez igazítják értékrendjüket.

Lehet, hogy a körülményeidet és a gyerekeidet elnézve úgy érzed, nem tudsz megbirkózni a feladattal. Te talán nem… de Isten igen!

Kérd Istent, hogy ébresszen rá, milyen természetű elhívást adott neked. Emberek szívének formálása a munkád: az újjászületés és a megszentelődés útjára kell tanítanod és vezetned a gyerekeidet. A többi ebből fakad. Isten azt akarja, hogy szerettei ne a világhoz, ne a korszellemhez igazodjanak, és ne félelmek vezéreljék őket. Bízd az életedet Krisztusra, és alapozz bátran az Ő értékrendjére – így lesz akár nehéz körülmények között is erős és viharálló a családod.

A sorozat következő része: Az Úr tanítása szerint… – Mit tanítsunk?
Az EFEZUS 6:4 c. sorozat többi része