Az Úr tanítása szerint… – Mit tanítsunk?

mit tanítsak?Az EFEZUS 6:4 c. sorozat 4. része

Mi mindent érdemes szorgalmasan, újra és újra tanítgatnunk a gyerekeinknek “otthon, útközben, felkeléskor és lefekvéskor”?

Ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
– Efezus 6:4

Mit tanítsunk a gyereknek? És honnan vegyük rá az időt?

Mit tanítsunk? Mindent, ami a szívünknek kedves. Bármit, amit szeretnénk megosztani azzal, aki a szívünknek kedves. Van néhány dolog, ami Isten szívének kedves, és népe lelkére köti, hogy ezeket semmiképpen ne felejtsük el továbbadni a gyerekeinknek. Íme:

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!
Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!

Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!
Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon.
Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!
– 5Mózes 6:4-kk

Ez a fejezet a szülők tanítására szolgál. A bibliai minta szerint a jó szülő bevonja a gyerekeit a saját életébe. Így, miközben a saját életét éli és saját feladatait látja el, együtt van a gyerekeivel is, és szünet nélkül, minden adódó élethelyzetet megragadva tanítgatja nekik mindazt, amit fontosnak tart. Direkt és indirekt módon átadja értékrendjét, gondolkodásmódját, élettapasztalatait, bölcsességét, attitűdjét, érzéseit, viszonyulását a közösen átélt dolgokhoz.

 • Miben más ez, mint a ma divatos “minőségi idő”, a külön játékidő, a gyerek foglalkoztatása, fejlesztése, szórakoztatása?
 • Hogy tudnád jobban bevonni a gyerekeidet a saját életedbe, hogy lássák, mit csinálsz és hogy éled az életedet?

Vannak dolgok, amiknek a folytonos tanítgatására tudatosan is rá kellene szoktatnod magad:

Mi mindent kell szorgalmas ismételgetéssel tanítgatnunk a gyerekeinknek “otthon, útközben, felkeléskor és lefekvéskor”?

mit tanítsak?

1. Először is tanítsd őket arra, hogy Istennek ismerjék el Istent, aki egyedül az Úr (4. vers): “Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!” Ez az első dolog: tanítsd őket Istenről.

2. Tanítsd őket arra, hogy szeressék Istent (5. vers). “Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Szeresd Istent: ez a második létfontosságú tudnivaló.

3. Tanítsd őket arra, hogy engedelmeskedjenek Istennek (6-7. vers). “Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt.” Tanítsd őket arra, hogy engedelmeskednünk kell Isten minden parancsának.

4. Tanítsd őket arra, hogy kövessék a példádat (7. vers). “Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz…” Mutasd meg a gyerekeidnek, hogy életed minden helyzetében az élő Isten gondolkodásmódja van a fejedben és igéje a nyelveden. Engedd, hogy lássák: az életedben Isten igazsága a meghatározó.

5. Tedd az életet iskolává a számukra. Minden közös élmény újabb alkalom a tanulásra. Jézus mesteri fokon ragadta meg a hétköznapi élethelyzeteket arra, hogy örök igazságokra tanítsa a tanítványait. Minden, amit együtt láttak, új ablakot nyitott Isten valóságának szemléltetésére: a víz, a fügefa, a mustármag, a madarak, a kenyér, a szőlő, a gyöngy, a búza, a mérőedények, a poharak és tálak, a halászok hálója, a közös vacsora, a szőlőskert, a rókák, a férfiak és a nők, a fény és a sötétség. Fogékonnyá kell tennünk a gyerekeinket arra, hogy meglássák Isten keze munkáját minden virágban, minden kőben, minden hegyen, a tengeren, az égen, a csörgedező patakban, a susogó fákban, a tücsök ciripelésében, a vízesés zubogásában, a hullám gyöngéd ringatásában, a virág illatában, a tavaszi levegőben, a kisbabában, a friss forró süteményben, egy kutyában, mókusban, a nagymamában… Az egész élet Isten ismeretének iskolája; járjunk benne nyitott szemmel, hogy gyerekeinket közelebb vonjuk Hozzá.

6. Szüntelenül emlékeztesd őket arra, hogy Isten az Úr, hogy szeressék Istent, hogy engedelmeskedjenek Istennek, és hogy kövessék a példádat. Hogyan? “Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” (8-9. vers) Emlékeztesd őket ezekre mindig, szünet nélkül, újra meg újra. Tartsd mindig fejben. Legyenek mindig kéznél. Akadjon meg rajtuk a szemed állandóan. Akaszd a falra, írd az ajtófélfára, tűzd a kapura… tegyél meg mindent, hogy ne felejtsd el a gyerekeidet újra meg újra, szakadatlanul, türelmesen visszavezetni Isten igazságához.

7. Tanítsd őket arra, hogy ne bízzák magukat a környező világ változékony értékrendjére. “Amikor bevisz téged Istened, az ÚR arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál…” (10-11. vers) – azaz egy már kialakult kultúra lesz az életterük – “…akkor vigyázz: ne feledkezz meg az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!” (12. vers) Készítsd fel a gyerekeidet, és figyelmeztesd őket előre, hogy amikor kilépnek a nagyvilágba és elkezdik azt felfedezni, érinteni, megízlelni és tapasztalni, akkor ne feledkezzenek meg Istenről.

Mit kell tehát megtanítanod a gyerekeidnek?

 1. Tanítsd őket arra, hogy Isten az Úr.
 2. Tanítsd őket arra, hogy szeressék Istent.
 3. Tanítsd őket arra, hogy engedelmeskedjenek Istennek.
 4. Tanítsd őket arra, hogy kövessék a példádat.
 5. Mutasd meg nekik, hogy a világ Isten ismeretének iskolája.
 6. Szüntelenül emlékeztesd őket mindarra, ami értékes a számodra és számukra; és
 7. Tanítsd őket arra, hogy ne bízzák magukat a korszellem értékrendjére.
 • Hogy tudnád a gyerekkel töltött időről való elképzeléseidet és a napirendeteket átalakítani ahhoz, hogy mindez az életetek természetes részévé válhasson?
 • Mit gondolsz: Mitől lesz a gyerek engedelmes?

A sorozat következő része: “Fegyelemmel és intéssel” – a korlátok és határok helye
Az EFEZUS 6:4 c. sorozat többi része