A jellem formálása

“Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok!”
– Efezus 5:1 (EF)

A jellemformálás a belső ember formálása. Jézus a tanítványai jellemét hatotta át és formálta újjá a három év alatt, amíg együtt volt velük. A kapcsolatra épülő következetes nevelés szerves része gyerekeink “tanítványozása”: jellemük (belső emberük, szívük) Jézus jelleméhez hasonlóvá formálása is.

jellemes-gyerek-nevelés

Mi a jellem?

A jellem olyan nem velünk született vonások összessége, amely meghatározza, hogy valaki mit tesz különböző élethelyzetekben, külső körülményektől függetlenül. A jellem a személyiség elválaszthatatlan részévé válik. A jellem nem függ kortól, helyzettől, vallástól, műveltségtől, nemtől és velünk született személyiségjegyektől. Választható lehetőség mindenki számára.


Ha jellemes vagy,
tisztelni kezd, aki ismer.
A tisztelet bizalommá válik,
a bizalom bizalmas kapcsolattá.
Amikor bizalmas kapcsolatban vagy valakivel,
hatással is vagy rá.
Így lehetsz gyerekeid életében
szelíd és határozott vezető.


Jellemes az a jó, amit akkor teszünk, amikor senki nem lát. Amikor azért hozunk jó döntést, mert az a helyes. A jellemes gyereknél már működik az önszabályozás: alkalmassá vált önálló erkölcsi döntések meghozatalára. A tanult értékrend (morális alap, norma, irányadó mérték) belsővé vált; a gyermeknek saját értékrendje van, lelkiismerete saját értékrendjének megfelelően jelez.

Jellemünk minden kapcsolatunk, egész életvitelünk és minden tudásunk alapja. A jó szülő fontosnak tartja, hogy gyerekeit ellássa a jellemes döntés képességével. Így lesznek felkészültek, akármilyen élethelyzetben találják majd magukat az életben.

A jellem formálása = erkölcsi nevelés. A lelkületet célozza meg, nem a viselkedést.

Kapcsolódó írások: