Gyermeked nevelését egy sor szabály határozza meg?

kontroll-02Korunk bevett gyermeknevelési módszerei sajnos általában a gyerek viselkedését, nem a lelkületét, érzelmi épségét, jellembeli fejlődését célozzák meg. Az Isten kegyelmét ismerő szülő RÉSZESÍTI gyerekeit a Lélek gyümölcseiben – nem pedig ELVÁRJA tőlük a gyümölcstermést.

A bizalmas kapcsolatra épülő következetes (KÉK) nevelés arra az alapra épül, amit az Újszövetség Isten és az ember kapcsolatáról tanít. Isten és ember kapcsolata nem az ember jóságán és engedelmességén, hanem Isten kegyelmén múlik. Nagy bajban lennénk, ha nem így volna. Isten kegyelme miatt lehet egyáltalán kapcsolatunk Vele. Emberi kapcsolataink is akkor virágoznak, ha nem pusztán annak megfelelően bánunk másokkal, hogy mennyire hasznosak, vagy kellemesek a számunkra, hanem Jézus példáját követve érdemeiken felül, sőt azok ellenére.

Amikor megkérdezték, melyik a legfőbb Isten összes parancsa közül, Jézus így válaszolt:
− Az első ez: “Halld, Izráel, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” A második pedig: “Szeresd embertársadat, mint önmagadat!”
Nincsen más, ezeknél nagyobb parancs.
– Márk 12:29-31 (SzPA)

A mások iránti szeretet elsősorban nem meleg érzéseket jelent, hanem olyan felelős cselekedetek sora, amely elősegíti a másik személy fejlődését, és benne emberi méltóságának, Isten képmásának kifejeződését. [ld. Szeretet]

Korunk bevett gyermeknevelési módszerei sajnos általában a gyerek viselkedését, nem a lelkületét, érzelmi épségét, jellembeli fejlődését célozzák meg. Ritkán bátorítják a szülőt arra, hogy hiteles, közelről ismerhető emberként, a bizalmas szeretetkapcsolat közegében lássa el szülői feladatát, gyermekei nevelését.

Három bizalmas kapcsolat

A bizalmas kapcsolat alatt, amire a következetes nevelés épül, nem egy, hanem három kapcsolatot értek. A gyerekneveléshez ugyanis akkor jön létre a biztos és stabil háttér, ha a szülők

  1. ismerik Istent, és bíznak Benne;
  2. ismerik egymást, és bíznak egymásban;
  3. a gyerekeiknek is alkalmat adnak arra, hogy közelről megismerjék őket, és bízzanak bennük.

Legfontosabb feladatunk

E három bizalmas kapcsolat erős alapjaira épülhet az a mindennapos nevelési munka, melynek során a nem tökéletes és nem tapasztalt, de Isten, egymás és a gyerekek mellett elkötelezett kezdő szülők is előkészíthetik a talajt gyermekeik szívében az evangélium magja számára.

Ez legfontosabb nevelési feladatunk ugyanis; kiváltságunk pedig, ha e magot el is vethetjük az előkészített talajba. Nem kifogástalan viselkedésű mintagyerekeket akarunk előállítani! A jó szülőt nem arról lehet megismerni, hogy csodálatosan viselkednek a gyerekei, hanem arról, ahogy a gyerekei gyerekes megnyilvánulásaira reagál.

Amikor hiányzik a szülőtárs

Lehetek-e jó anya, ha elveszítettem a társamat, elváltunk, vagy egyszerűen olyan állapotban van a kapcsolatunk, ami semmiképp nem nevezhető bizalmasnak?

Ne felejtsd el: életedben minden jó forrása a kegyelem. A társaddal való bizalmas kapcsolat hiányában sem lesz lehetetlen a dolgod. Sokkal nehezebb, de nem lehetetlen.

“Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”
– 1Péter 5:5-7

Érdekes, hogy a Biblia nem ad gyakorlati nevelési tanácsokat, kivéve, hogy a gyerekek “az Úr tanítása szerint” való nevelése a szülők dolga, és erre felhatalmazást is ad nekik. A módszertani kérdéseket a szülőkre bízza.

Gyermekeid nevelését nem határozhatja meg egy sor szabály!

kontroll

A gyermeknevelés sikere a szülő és gyermek bizalmas szeretetkapcsolatán múlik, nem pedig “a helyes” nevelési módszerek pontos kivitelezésén.

Gyermekünk nevelését nem határozhatja meg egy sor szabály, amelyet valaki annak ellenére bányászott elő valahogy a Bibliából, hogy ott alig található konkrét nevelési módszerekre való utalás. Számtalan keresztény nevelési kézikönyv tanít a szeretet-kifejezés, vagy a fegyelmezés “egyetlen” biblikus módjáról, ami legtöbbjük szerint a testi fenyítás (lásd: Fenyítő bot). De egyesek még a csecsemőtáplálás időzítésére is képesek bibliai előírásokat felmutatni!

Az ilyen szabálykövető tanítás éppen a Szentírás szabadságával kerül szembe, és semmibe veszi az ember egyéni és megismételhetetlen voltának méltóságát. Ráadásul azt is sugallja, hogy egy életre elrontjuk a gyerekünket, ha hibázunk a nevelés egy-egy területén. Ez pedig gyökeres ellentétben áll azzal, amiről sok-sok a bibliai történet tanúskodik.

Ha lehetne tökéletes gyereket nevelni, Isten nevelési útmutatót küldött volna, nem Jézust!

Hitem szerint a legjobb választás, ha Atyánk “nevelési stílusát”, Jézus lelkületét, és a Biblia értékrendjét tekintjük modellnek, az egészet pedig a Szentlélek erejéből és szabadságában valósítjuk meg. Ha így teszünk, továbbra is fegyelmezzük a gyerekeinket, de ez a fegyelmezés nem a büntetéstől való félelemre, hanem a bizalomra és a szeretetkapcsolata épül!

Nálam ez az egy felfedezés nemcsak a nevelés, hanem az Istennel való kapcsolatom terén is szemléletváltást hozott. E honlapon találsz néhány ötletet a szeretetben történő fegyelmezésre is (ld. gyakorlati tippek), a módszerek helyét azonban a lényeg megértése után vegye át inkább egyéni stílusod és kreativitásod!

Gyerekközpontú (engedékeny), vagy szülőközpontú (tekintélyelvű) nevelés?

gyerekbálvány

tekintélyelvű nevelés

A gyereket folytonosan “boldoggá tenni” igyekvő nevelés éppen annyira nem egészséges a gyerekeknek, mint a szülői tekintélyt hangsúlyozó felfogás, melynek lényege az azonnali engedelmesség ellentmondást nem tűrő megkövetelése.

Az Isten kegyelmét ismerő szülő részesíti gyerekeit a Lélek gyümölcsében – nem pedig elvárja tőlük a gyümölcstermést. Tudja, hogy a kegyelem egyetlen feltétele az ő életében is az Atyával való kapcsolat. Gyermeke életében ugyanez a kegyelem egyetlen feltétele.

Jézus mondott egy példázatot a szolgáról, akinek sok adóságát elengedték, de utána mégsem engedte el az adósságát annak, aki neki jóval kevesebbel tartozott (ld. Máté 18:23-35). Mi, felnőttek vagyunk az a szolga, akinek ura sok adósságot engedett el. Bocsáss meg szolgatársadnak, a gyermekednek, aki pusztán annyi adósságot halmozott fel veled szemben, hogy nem mindig jön, amikor hívod, vagy 2 évesen függetlenségét próbálgatva azt kiabálja: “Nem”! A példázatból kiderül, mi történik, ha nem tudunk engedni. Elég súlyosak a következmények.

A Szentlélek dolga a gyümölcstermés a hívő ember életében. A Lélek gyümölcsét egyikünk sem tudja engedelmességből kiizzadni magából. A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom (Galata 5:22-23). Egy kicsi gyerektől irreális elvárni, hogy a Lélek gyümölcse tükröződjön a viselkedésében. Sőt, egy nagy felnőttől is. Még az érett hívők sem termik bőségesen ezeket a gyümölcsöket. Hogy várhatnánk, hogy a gyerekeink olyan gyümölcsöket teremjenek, melyeket bennünk is csak a Szentlélek hűséges munkája terem?

Miből áll a bizalmas kapcsolatra épülő következetes nevelés?

A “KÉK” nevelés sok mozaikból áll össze, akárcsak az életünk. Ilyen mozaikok például:

  • a személyes példaadás,
  • a szerető jóindulat és a határozott korlátok egyensúlya,
  • a tanítva fegyelmezés,
  • a szóbeli helyreigazítás, és
  • a kölcsönös tisztelet, melynek bizalmas kapcsolat az alapja.

A jó kapcsolat, amelyet gyermekeddel építesz, előfutára annak a jó kapcsolatnak is, amelyre Teremtőjével fog törekedni.

Kapcsolódó:
Nyöszörgő púpok, hős amazonok
Szúnyog mama, bögöly papa
Családi szabályok 1
Családi szabályok 2 – Törvény, vagy kegyelem?