Jellemformálás: értékek átadása a mindennapokban

A jellem formálása, mint a nevelés többi része, a mindennapi élet természetes részeként történik a családban.

Hogy neveljünk jellemes gyerekeket?

Sok szülő szeretné tudni, hogy egy olyan kulturális közegben, amely többnyire az ellenkezőjére bíztat, hogy nevelhetünk szilárd értékrenddel rendelkező gerinces, becsületes, jellemes gyerekeket.

Lehet valaki tiszta ötös az iskolában, és mégis megbukhat az életben.

Ahhoz, hogy a gyerekeink jellemére hatni tudjunk, szívük legmélyebb vágyaira kell tudnunk hatást gyakorolni, mert ott laknak személyes isteneik. Ott dől el, mit (kit) fognak imádni, milyen célokat tűznek ki, és milyen döntéseket hoznak az életben. (Mik a leghőbb vágyaid?)

E belső rétegre nem hatnak az ismeretek, nem hat semmilyen okos prédikáció. Gyermeked legbelsőbb rétegeit csak akkor tudod megérinteni, ha

  1. Mély, bensőséges, bizalmas kapcsolatot alakítasz ki vele, és ápolod ezt a kapcsolatot, és tartózkodsz azoktól a dolgoktól, amik rongálják.
  2. Hiteles emberré válsz, akit a gyereked rajongva szerethet és tisztelhet, akit közelről ismerhet, és akinek az elméletét nem közömbösíti a gyakorlata.

A szilárd értékrend forrása (a boldogság és a siker titka is)

“Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.”
– Zsoltárok 1:1-3

“Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat,
hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.
És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek,
feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak,
de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.”
− Máté 7:24-25

“A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”
– 2Timóteus 3:16-17

A forrás Isten Igéje. Ha másból merítünk, mással leszünk tele. Ha más irányba indulunk, máshova is érkezünk.

Hogy nevelhetünk tehát jellemes gyerekeket?

Erre az a gyors és könnyű válasz, hogy a gyerekek azt tanulják meg, amit meg is élnek (a gyakorlatban tapasztalnak és gyakorolnak); ha tehát a szülő tényleg olyan értékek mentén él és igazgatja a családot, amelyeket hangoztat, akkor valószínű, hogy a gyerekei is követik példáját. Ez az indirekt tanítás a leghatásosabb.

egyuttmukodes-2

A direkt tanítás is segít a gyerekeknek, hogy magukévá tegyék az értékeket, különösen olyankor, ha értékeink szemben állnak a környezet (média, kortársak, iskola) által közvetített értékekkel. És ha Jézust követjük, ennek a valószínűsége igen nagy.

“Ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata,
mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”
– Róma 12:2

Bibliai irányadó mérték:

“Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”
– Zsidók 13:8

“Szeresd az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!
Szeresd embertársadat, mint (ahogy) magadat!”
– Lukács 10:27

“Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”
– Máté 7:12

A fentiek alapján egyszerűen megfogalmazott értékek, amit a kicsi gyerekek is meg tudnak jegyezni:

  • Ragaszkodj Istenhez, és bánj szeretettel másokkal!
  • Úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások veled bánjanak!
  • Ne okozz másnak fájdalmat, se testi erővel, se szóval!
  • Ne okozz másnak többlet munkát, ha nem muszáj!

Végül: igen, van rá mód, hogy a gyerekedet arra segítsd, hogy legyen megfontoltabb, önzetlenebb, felelősségtudóbb, és helyt tudjon állni nehéz helyzetekben – azaz legyen jellemes ember. De ne felejtsd el, hogy a gyereked még gyerek. Most a magvetés, a tanulás és a gyakorlás, nem a számonkérés ideje van. teremtsd meg számára a jellemfejlődéséhez szükséges közeget, de ne várj el tőle olyasmit, amire még nem elég érett!

Kapcsolódó írások: