Megbotránkoztat

Fogalomtár » szócikk: megbotránkoztatás

MEGBOTRÁNKOZTAT (görög szkandalidzomai) – Valaki valakit bűnre csábít, csapdába csal(akár hitének meggyengítése, akár a kívánság felgerjesztése által). De a bibliai szóhasználatban szexuális bántalmazást is jelent!

A görög szkandalidzomai (magyarosított változata a skandallum) szó pontos jelentése: csapdába ejt vagy esik (olyan típusú csapdára utal, amely meghajlított ághoz rögzített, elrejtett hurokból vagy hálóból áll, és az ág felcsapódása által ejti foglyul hurokban vagy hálóban áldozatát).

Jézus idejében a megbotránkoztatás szó a szexuális bántalmazásra használt eufemizmus (mindenki által értett szépítő kifejezés) volt. A Jézus előtti évszázadok görög és héber nyelvű zsidó irodalmában is gyakran szerepel ez a szóhasználat. [Pl. vesd össze, mit mond a szemről és a kézről az apokrif Sirák 9:5 és Salamon Zsoltárai 32:15; valamint a Máté 5:28-30.]

Ennek fényében világos, hogy Jézus a gyermekek szexuális bántalmazása ellen emelte fel a szavát, amikor ezt mondta:

“Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik.”
– Máté 18:6

Korabeli hallgatói még jól értették, mire gondolt: ne merjétek szexuálisan kihasználni a gyerekeket!

_____________________
Forrás
David Instone-Brewer: The Jesus Scandals – Why he shocked his contemporaries and still shocks today (2012)