Inkarnáció

Fogalomtár » szócikk: inkarnáció

INKARNÁCIÓ = testté válás

Azt jelenti, hogy Isten három személyének egyike, a Fiú hús-vér emberré lett. A Szentháromság tagja az emberiség tagja lett!

“Isten megjelent testben.”
– 1Timóteus 3:16

“Az Ige [Jézus Krisztus] testté lett, közöttünk lakott,
és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”
– János 1:14

A latin fordításban a carnis szó áll a test helyén; az inkarnáció (megtestesülés) szó innen származik. De ugyanez a szó szerepel egyes ételeink nevében: chili con carne, vagy pizza con carne. Húsos chili, húsos pizza! A Biblia eredeti ógörög sarx szava az, ami latinul carnis, a magyar fordításokban pedig emberi testet, szó szerint húst jelent. Az Ige hússá lett.

Egy modern fordítás így adja vissza:

“Az Ige hús-vér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a Mennyei Atyától származó egyszülött Fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik.”
– János 1:14 (ERV)

Amikor Jézus a földre jött, nem dicső mennyei lényként ereszkedett alá. Nem lebegett 20 centivel a föld fölött. Nem viselt a feje körül glóriát. Az Ige nem úgy merült le a földi világba, mint egy mélytengeri búvár, aki előbb magára veszi a neoprén úszóruhát. Az Ige nem magára vette az ember-ruhát. Nem testbe öltözött, nem kölcsön vett egy testet, nem testbe rejtette magát, nem beleoldódott a testbe… hanem testté lett. Jézus teljesen Isten és teljesen ember, és ez mindig így is marad. Krisztus megtestesülése akkor kezdődött, amikor Betlehemben megszületett, és nem ért véget sem a halálával, sem a mennybemenetelével. Emberi testben fog visszajönni, ugyanúgy, ahogy elment. Amikor tehát azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus, egyszerre beszélünk az Istenről, és az emberről.

Akkor ismertük meg igazán az Isten jóságát, amikor ő maga egyszülött Fiában megjelent emberként közöttünk, emberek között. A II. századbeli egyházatya, Iréneusz ezt így fejezte ki: “Az Isten Fia az ő túláradó szeretetében azzá lett, ami mi vagyunk, hogy minket azzá tegyen, ami ő.” Az Isten “megemberesülése” az ember “megistenüléséhez” vezet.
– Nemeshegyi Péter: A karácsony titka képben és énekben

Istennek van embersége. És a neve Jézus.

Kapcsolódó
Az Ige testté lett
Jézus: Isten, aki egy lett közülünk!
Jézus a helyünkbe lép