Miért nem bűn az indulatos magatartás, és hogy segíthetünk rajta?

érzelmek és indulatokA gyerek időnként félreért, vagy nem tud feldolgozni valamit, amit látott, vagy hallott, és felborul a lelki egyensúlya. Az indulat-kitörések büntetéssel való visszaszorítása viszont nem jó megoldás.
620531k4433
1. Az indulatok nem mentenek fel a bűn alól – nem szolgálnak mentségül a bűnre.

A Biblia azt mondja, hogy ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek:

“Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal.
– Efezus 4:26

“Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.”
– Efezus 4:26 SzIT

“A bolondnak ami a szívén, az a száján, a bölcs pedig meg tudja fékezni a nyelvét:
Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.”
– Példabeszédek 29:11

“A bolond egész mérgét azonnal kiönti, de a bölcs végül is lecsillapítja.”
– Példabeszédek 29:11 SzIT

“A haragvó lelkület nem szolgálja Isten igazságát az életedben:
Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.”
– Jakab 1:19-20

Vajon, ha a férjem vonzónak talál egy csinos lányt, a Biblia szerint máris bűnbe esett? A fentiek alapján még nem vétkezik az, akit elfog valamilyen érzés. Ugyanígy az sem vétkezik, aki haragra gerjed, hacsak valami rosszat nem tesz haragjában. Ha bölcs, nem ad utat a haragjának, és akkor nem is vétkezik. A bölcsesség viszont az érett ember tulajdonsága; a gyerekeink pedig éretlenek.

Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódnom, ha nem sikerül megállítanom a gyerekeim haragját; viszont segíthetek nekik az indulataik kezelésében. Minden nap megmutathatom nekik, mi számít elfogadható, őszinte, de másokra is tekintettel levő érzelemkifejezésnek. Az efezusi idézet a gyerekek nyelvén valahogy így hangzik: Akkor sem üthetsz meg, ha haragszol rám.

2. Az indulat belső konfliktust jelez. Maga az indulat nem bűn, de arról árulkodik, hogy valami zajlik a háttérben, ami nem jó, és ha nem orvosoljuk, bűn is lehet belőle. Ha valaki mindig féltékeny, ha rendszeresen hisztizik, amikor frusztrált és csalódott, ha folyton irigykedik, akkor a lelki egyensúlya megbillent. Nem elégedett, és nem hálás azért, amije van. Ha a gyerekem általában indulatos, vagy haragos természetű, vagy könnyen megsértődik, akkor ne a viselkedése legyen a legnagyobb gondom: azt kell felderítenem, miben szenved hiányt, vagy a lelkületével való esetleges bajokat kell megértenem és orvosolnom.

Aki belül kiegyensúlyozott, az többnyire jól is viselkedik; tehát megvizsgálom, mi bántja a lelkét, mi okoz neki sebet, mi billentette ki az egyensúlyából.

Az indulatos viselkedés éretlenségre vall, és a mi szülői feladatunk, hogy megteremtsük a gyerekeink számára a fokozatos felnövés, és végül az érett személyiséggé válás feltételeit. Érett gyümölcsöt viszont csak egy gyümölcstermésre megérett növény terem. A nevelés az Isten rendelt ideje szerinti éretté válás segítése. Ha a kertész mindig ellátja az évszaknak megfelelő feladatát, akkor – ha minden rendben alakul – végül szépen virágzó kertre, és jó gyümölcsöket termő fákra számíthat. De minden kertész tudja, hogy a virágzásnak és a gyümölcstermésnek rendelt ideje van, és ki kell várnia fáradozásai gyümölcsét. A virág és a gyümölcs beérése előtt az egészséges fejlődés jeleiből látja, hogy eredményes-e a munkája. Az egészséges tulipán nem virágzik februárban a neki leginkább megfelelő körülmények között. A fontos dolgok ekkor még a föld alatt, szem elől rejtve mennek végbe benne.

Gyerekeink bennünket látva szerezhetnek tapasztalatokat arról, hogy lehet az érzelmeket érett, másokat nem bántó módon kifejezésre juttatni. Ha érett felnőttekkel bensőséges kapcsolatban nőnek fel, akkor valószínűleg ők is a saját érettségüknek megfelelő módon viselkednek. Még nem érett felnőtt módjára, de azon az úton haladnak. Az érzelmi kitörések büntetéssel való visszaszorítása elhibázott, és a gyerekek lelki egészségére veszélyes megoldás. Napjaink egyházi kultúrájában sajnos elterjedt indulatkezelő módszer: “a harag bűn => ezért most kapsz három fenekest, hogy legközelebb ne forduljon elő. És újabb hatot, ha két percen belül nem hagyod abba az üvöltést.”

Pedig az a gyerek, aki nem mutatja ki a haragját, még nem feltétlenül szűnt meg haragudni. Megtanulta, mi az elvárt viselkedés, ahogy elkerülheti a bajt… Én viszont nem a képmutatás tudományára szeretném megtanítani a gyerekeimet!

Inkább a bajok gyökerét keresem, és a gyökérnél, a lelkület szintjén foglalkozom vele. Az érdekel, mi zajlik benne, mivel küzd; sokkal kevésbé fontos, hogy belső küzdelmei mennyi kellemetlenséget okoznak. Nem arra fogom tanítani, hogy sikeresen elrejtse előlem a problémáit, és jó viselkedésével meggyőzzön, hogy semmi gubanc! Az indulatos reagálás megszűnése nem mindig jelenti azt, hogy megszűnt az indulat; amikor viszont tényleg megszűnik, az indulatos viselkedés is elmúlik.

3. Az indulat nem zárja ki a Lélek gyümölcsét, de nem szolgálja Isten igazságát sem:

“Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.”
– Jakab 1:19-20 620531k4433

Minél bővebben terem bennem a “Lélek gyümölcse” (szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás – Galata 5:22-23), annál ritkábban fogok zsigeri indulatból reagálni. Ahogy “a bolondnak ami a szívén, az a száján”, míg a bölcs tud várni és képes megfékezni a nyelvét, úgy az Istennel való kapcsolatából erőt merítő ember is képes fegyelmezni saját indulatait, és szeretettel, örömmel, békességgel reagálni. A harag érzése és a Lélek gyümölcse egyszerre is jelen lehetnek bennem, mert a harag érzelem (szervezetem kémiai reakciója), nem pedig bűn. De igénybe kell vennem a Lélek erejét ahhoz, hogy ne az érzelmeim uralkodjanak rajtam; hogy ne adjak hangot minden indulatomnak, és ne vétkezzek akkor sem, ha indulatok dúlnak bennem.

Az érzelmekkel kapcsolatos véleményemet a Bibliából, és a bibliai szemléletet alapul véve olyan szakemberektől gyűjtöttem össze, akik az emberi lélek törvényszerűségeit tanulmányozzák. Butaságnak tartom nem figyelembe venni azoknak a tudását, akik az életüket egy-egy szakterület tanulmányozására szánták, egyszerűen azért, mert nem ugyanabban hisznek, mint én. Ahol különböző hitünk miatt összeegyeztethetetlenek a nézeteink, ott számításba veszem ezt, de jó dolognak tartom széles körben, sok forrásból tájékozódni. És mivel a Biblia nem mondja, hogy a harag bűn, szerintem hasznos megismerni azok véleményét, akiknek ez a szakterületük. Ennek fényében javaslom megfontolásra a továbbiakat:

Amikor a gyerekem nagy érzelmeket él át, sokat segíthetek neki, ha pár szóval tükröt tartok elé, azaz megfogalmazom neki, mit él át éppen. Nevet adok neki, visszatükrözöm a benne feszülő érzelmet, amikor ezt mondom:

− Látom, dühös vagy.

Az is segít, ha tudja, hogy ez önmagában nem baj. Valóságosnak ismerem el az érzéseit, amikor ezt mondom:

− Lehetsz dühös…

Az érzelmek biztonságot nyújtó kezelésével sokat segíthetek a gyerekeim lelki egészségének megőrzésében, és abban, hogy biztonságos kötődésre képes felnőtté váljon, aki ki tudja magát fejezni, és meg tud érteni másokat. Megtaníthatom, hogy egyenes, de nem bántó módon fejezze ki az érzelmeit, és hogy elnyomni őket nem egészséges. A szőnyeg alá söpört érzelmek nem szűnnek meg, hanem illegalitásba vonulnak, és alattomos módon befolyásolják az embert. Nem az összes, de elég sok pszichés problémát a szőnyeg alá söpört érzelmek okoznak; függőségek, depresszió, szorongásos zavarok, táplálkozási zavarok hátterében megtaláljuk őket. Az érzelmi gyökerek csak azok számára nem egyértelműek, akik nem tapasztaltak e problémák feltárásában. Ezért fontos, hogy a család olyan biztonságos, megértő és elfogadó tér legyen minden tagja számára, ahol nyugodtan kifejezhetjük érzelmeink széles skáláját elfogadható, azaz emberek közé való módon.

erzelmek-indulatok-3

Mindig van oka az erős, negatív érzelmeknek. A gyerek időnként félreért, vagy nem tud feldolgozni valamit, amit látott, vagy hallott. Megdöbben, szorongani kezd, és “zsigerből reagál”: elfogadhatatlanul kezd viselkedni. Ha csak a felszínnel törődöm, egyszerűen leállítom a rossz viselkedését, és azt gondolom, hogy megoldottam a problémát is. Ha viszont arra vagyok kíváncsi, hogy mi zajlik benne a felszín alatt, mi bántja, akkor büntetés helyett a segítségére sietek. Az érzelmi indítékot elfogadom, és megmutatom, hogy mi az a mód, ahogy ugyanazt az érzést egyenesen, de mások számára nem bántóan lehet kifejezni. Tudni fogja, hogy vannak korlátok, de nem zárja be előttem a szívét. Meghitt kapcsolatunk révén előbb-utóbb megtudhatom, mi idézi elő negatív érzelmeit, és az igazi okkal tudok foglalkozni. Íme egy ismerősöm példája:

Tegnap a kislányom nagyon indulatosan viselkedett, többször kifakadt és undok volt mindenkivel. Bár nem elfogadható megnyilvánulásait újra és újra helyre tettem, el se tudtam képzelni, mi ütött belé. Ma reggel viszont szóbahozta az értékbecslőt, akit mára vártunk. Át kell ütemeznünk a házunkra felvett hitelt, de a kislányom nem értette, hogy az mit jelent. Azt hitte, hogy már megint költözünk. A korábbi költözések eléggé megviselték. Amikor megmagyaráztam neki, mit jelent az átütemezés, és megnyugtattam, hogy nem költözünk, megint ragyogni kezdett. Napok óta nem láttam úgy mosolyogni. Újra a régi vidám, sugárzó gyerek volt. Egyszerűbb dolog lett volna megbüntetni indulatos kitöréseiért: úgy tekinteni rá, hogy lázad, vagy eluralkodott benne a haragos lelkület… de jól ismerem, és tudom, hogy melegszívű és aranyos, amikor jól van. Kiderült, amit sejtettem is: máshol volt a bajok gyökere. De ő sem értette, mi baja, így nem is tudta elmondani nekem.

A Szentírásban érző Istenről olvasunk, érző Jézusról, és érző tanítványokról, akik érző emberekhez szóltak. Az érzelmeket nem bűnként kezeljük, hanem megpróbáljuk megérteni, hogy mit jeleznek, a gyereknek pedig segítséget nyújtunk abban, hogy ne sodorják magukkal az érzései, és hogy elfogadható módon tudja őket kifejezni.

Gyerek indulatok
Büntetés, kiállítós bünti… ha ne büntessem, mit csináljak?
Aki jól van, az jól viselkedik
Dühkitörés, Hiszti, Nyafogás
Segítség! Köpköd a gyerek!
Kegyelem és megbocsátás a KÉK nevelésben

Felnőtt indulatok
Ha felmegy a pumpa…