Szigorú legyek, vagy engedékeny?

A SZERESSÜK ŐKET MÁSKÉPP! c. sorozat 9. része
Korábban szerzett tapasztalataink (sebeink) miatt nagy valószínűséggel valamilyen irányba félrehúz a kezünkben a kormány: vagy a törvénykezés, vagy a szabadosság irányába.

A bűn hatására észrevétlenül beáramlott, igaznak hitt és el is fogadott hamis válaszok a nevelési stílusunkat is befolyásolják. Ha a gondolkodásunk, szemléletünk nem krisztusi, akkor hajlamaink, korábban szerzett tapasztalataink (sebeink) miatt nagy valószínűséggel valamilyen irányba félrehúz a kezünkben a kormány: vagy a törvénykezés, vagy a szabadosság irányába.
620531k4433
Ha egész nap a korszellem értékrendje és gondolkodásmódja mos át bennünket, természetes, hogy erkölcsi érzékünket is valamilyen mértékben érzéketlenné teszi, eltompítja az a korlátokat mellőző közeg, amelyben élünk. De nem kevésbé veszélyes a törvénykező “keresztény” gondolkodás és nevelés sem, amely a viselkedés alapján ítél, és merev korlátokat szab.

“Követelni valamit, amire magam nem vagyok képes, tisztességtelen, és a tisztességtelenség életmérgező lehet, ha valaki úgy tünteti fel, mintha a követelést ő maga eleve teljesítette volna.”
– Hamvas Béla

Sok gyülekezet ugyanolyan csoportnyomással kényszeríti “keresztényi” viselkedésre tagjait, mint a tizenéves bandák saját elvárásaikat saját tagjaikra. “Ne olyan zenét hallgass, Töhötöm! Hallgasd a mi zenénket!” “Ne az ő könyveiket olvasd, olvasd a mieinket!” “Ne úgy beszélj, ahogy ők, hanem úgy, ahogy mi!” “Ne úgy öltözz, ahogy ők, öltözz úgy, mint mi!” “Ne menj olyan helyekre azokkal, hanem ide járj, hozzánk!”

kontroll

Ha a szükségben szenvedő fiatal megfelel az elvárásoknak és beilleszkedik, úgy érezheti, hogy szeretik, hogy fontos, és hogy biztonságban van, mert a csoport elfogadja. De nem Istennek, hanem a gyülekezetnek lesz nyalázatos szolgája.

Ha a teljesítmény-alapú család, vagy gyülekezet pozitív változást lát Töhötöm életében, még azt is mondják, hogy ez Isten munkája. “Dicsőség az Úrnak! Milyen csodálatos munkát végzett Töhötöm életében!” De vajon a látványos változást valóban a Szentlélek végezte el a szívében? Vagy engedett a megfelelési kényszernek, de belül ugyanolyan hiányoktól szenved, mint azelőtt? Csak szebb alakú formába idomult? Hívő közösségbe, ahol sok jó ember kis helyen is elfél?

A törvénykező és a szabados szemléletből eredő nevelés:

Szigorú – Törvénykező – Negatív

Engedékeny – Szabados – Pozitív

Hagyományos, tekintélyelvű nevelés

Korszerű gyermekközpontú nevelés

Elvárások

Engedelmes viselkedést vár el→ gyerek  magára maradA viselkedés és a cselekedetek szintjén engedelmességet vár el, de a lelkületet érintetlenül hagyja „Csak a szívedre hallgass”→ gyerek  magára maradAnnyira „szereti” a gyereket, hogy nem is vár változást a viselkedésében.

Kapcsolat

„Én vagyok a főnök”Arról beszél, hogy mit kell, és mit nem szabad csinálni, de nem foglalkozik a gyerek identitásával (Ki vagyok?), érzelmi szükségleteivel.A kapcsolat építésével és megtartásával nem foglalkozikA gyerek nem szeret a szülővel lenni; nem ő az, akit követni akar→ gyerek elidegenedik a szülőtől és a kortársakhoz kötődik „Érezd jól magad”Foglalkozik a gyerek identitásával (Ki vagyok?), de nem nyújt vezetést a cselekedetek szintjén (hiányzik az irányadó mérték, és a korlát).  Nem nyújt vezetést, nem mutat irányt, nem tájékozódási pont az életben. A gyerek után futkos, ahelyett, hogy gravitációval rendelkező bolygó volna, amely körül a gyerek keringhetne. A gyerek igényli ezt: korátrsai között talál követhető mintát és gravitációt. Elvész a természetes vezető-követő (gondoskodó-elfogadó) kapcsolat→ gyerek elidegenedik a szülőtől és a kortársakhoz kötődik

Ösztönzés eszköze

Teljesítményközpontú szemléletet ad át: a gyereket félelmen keresztül ösztönzi és igyekszik kontroll alatt tartani.Jutalmazás – büntetés.Félelem, Szégyen. Hagyja, hogy a gyerek azt tegye, ami neki tetszik; saját örömén keresztül ösztönzi a gyereket (jutalma az önmegvalósítás). Érzelmi zsarolás. Eszköztelenség.

szigoru-engedekeny-neveles

torveny-kereszt-szabadsagEgyik sem egészséges.
620531k4433
Karinthy szerint “a siker titka: Két lehetőség közül a harmadikat választani.”

Következő rész: Rövidlátó és messzelátó nevelés
A SZERESSÜK ŐKET MÁSKÉPP! c. sorozat többi része