Test

TEST – a Bibliában legtöbbször az ember megromlott természetét jelenti.

Olvasunk a “test cselekedeteiről”, amelyek különféle bűnök, és a “test törekvéséről”, amely ellenségeskedés Istennel, és a Lélek ösztönzésével ellenkező irányú. A “testi” erőből végzett munka az ember erőfeszítése arra, hogy jót tegyen, Krisztus erejének igénybevétele nélkül.

Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!
– Jeremiás 17:5

A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.
– János 6:63

Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által.
– Róma 8:5-10

A test egy másik, sokkal fontosabb összefüggésben is gyakran szerepel a Bibliában, és ez az inkarnáció, Jézus megtestesülése. A tény, hogy Jézus emberré lett, és a miénkkel azonos emberi testben itt élt közöttünk, a mi életünk szempontjából is nagy jelentőségű:

Jézus: Isten, aki egy lett közülünk!
A megtestesülés (inkarnáció) téma további bejegyzései