Halál

eredendő bűn - halálFogalmi szótár » szócikk: halál

A HALÁL bibliai definíciója: elszakadás egy korábbi létezésformától.

Négyfajta halálról van szó:

  1. Eszakadás önmagunktól, a többi embertől és Istentől az eredendő bűn miatt (1Mózes 2:17, 3:7, 9-11, 23) és saját bűneink miatt.
  2. Elkülönülés a bűnös életmódtól az újjászületés és a megszentelődés révén (önmegtagadás, a kereszt felvétele);
  3. Testi halál, amikor az Istentől kapott lélek eltávozik a testből és a biológiai élet befejeződik, de az emberi lét nem szűnik meg végérvényesen;
  4. A “második halál”, a bűn egyenes következménye, végső büntetése, amikor az ember teljes mértékben és örökre elszakad Istentől és minden más élőlénytől (Jelenések 20:14, 21:8). Ebben az értelemben a halál olyan katasztrófa, amely kérdésessé teheti magának az emberi létnek az értelmét. Az ember legnagyobb félelme a halálfélelem (1Korinthus 15:26; Zsidók 2:15).

A megoldás abban van, hogy bár a halál mint Isten jogos büntetése lép be az ember életébe, ez nem Isten végső szándéka. Váltsághalálával és feltámadásával Krisztus győzött a halál ereje és hatalma felett. Ezért Isten kegyelme megszabadíthat a halálnak ettől a végleges állapotából az újjászületés eseményében. A hívők így kapott új életét nem semmisíti meg a testi halál sem. Az ember utolsóként elpusztuló ellensége a halál (1Korinthus 15:26). A mennyben nem leszünk elszakadva sem valódi énünktől, sem a többi embertől, sem magától Istentől.

Isten végső válasza az ember bűnére nem az ítélet, hanem az evangélium.

Ítélethirdetésre szükség van, hogy megszólalhasson az evangélium. Csak az tudja igazán megbecsülni Isten kegyelmét, aki előbb megtudta, hogy halálra van ítélve. Az embernek fel kell ismernie, hogy halálos ítélet alatt áll, és el kell fogadnia a kegyelmet ahhoz, hogy átmenjen a halálból az életbe. Ezt mondja Jézus:

…aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
– János 5:24

Olvasd el ezt is: Meghaltunk és fel is támadtunk

_________________________
Felhasznált irodalom:
– Franklin E. Payne, M.D.: Glossary of Biblical Definitions
– Szabó Csaba – Keresztyén Bibliai Lexikon, szerk. Dr. Bartha Tibor (Kálvin, 2000)
– Pálhegyi Ferenc: Őrjárat az etika körül (KIA, 2009)