Filozófia

FILOZÓFIA – Bölcselet.

A bölcsesség vagy az ismeret szeretete, keresése. A viselkedést, gondolkodást, tudást, és a világegyetem természetét meghatározó elvek vizsgálata illetve logikai elemzése.

A filozófia területei: etika, esztétika, logika, episztemológia, metafizika.


Felhasznált irodalom:
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students