Bálvány

bálványFogalmak szótára » szócikk: bálvány

BÁLVÁNY – Hamis isten; ember alkotta, magatehetetlen (mű)tárgy (2Mózes 20:4 vö. Bírák 6:25-32, Jeremiás 16:19-20, Zsoltárok 115:1-8).

A Biblia elítéli a

  • hamis istenek (2Mózes 20:3, 5Mózes 6:14-15, 3Mózes 26:30, Róma 1:23,25, Apostolok Cselekedetei 14:15, 17:30, 1Korinthus 10:14,20-22),
  • állatok, emberek vagy angyalok imádatát (Róma 1:23,25, Apostolok Cselekedetei 12:21-23, 14:15-18, Jelenések 22:9).

Az Istenről alkotott, a valóságnak meg nem felelő emberi elképzelések is lehetnek bálványok (Apostolok Cselekedetei 17:29, Róma 1:21)

Tágabb értelemben: minden bálványnak számít, ami az ember életében Isten helyét elfoglalja, amit az ember Isten helyett istenként imád. Az ember életében sok, különben jó dolog is istenné válhat, és így bálvány szerepet tölthet be: saját maga, vagy egy másik személy, család, gyerek, eszme, cél, hivatás, siker, tulajdon, hatalom, stb.

_____
Kép: Antos Péter