Kommunizmus

Fogalmi szótár » szócikk: kommunizmus

KOMMUNIZMUS – gazdasági elmélet vagy társadalmi rendszer, amelyben minden tulajdon a közösség tulajdona. A közösség szükségletei az egyéni jogok felett állnak.

Alapelve: “mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint”.

A marxista (Marx, Engels, Lenin és mások) ideológia szerint a kommunizmus osztály nélküli társadalom, melyben az anyagi javakból mindenki egyenlően részesül. A kommunizmus társadalmi fejlődés végpontja (így egyben végcélja is). A szocializmust követi, miután sikerült megszüntetnie a kapitalista gazdasági-társadalmi jelenségek teljes körét (például: pénz, tőke, munkanélküliség, jelöltállítás, vallás, stb.). Nem fokozatos fejlődés, hanem forradalmi és diktatórikus eszközök révén valósítandó meg. Egypártrendszer, melyben az államhatalom irányítja a gazdaságot, a társadalom vezető ereje az egyetlen kormánypárti párt. Az államérdek előbbrevaló az egyén szabadságánál.

A kommunizmus kialakulása dióhéjban

Az első világháború végén forradalmak rázták meg Európa sok országát. Az első 1917 februárjában Oroszországban tört ki, mikor a parancsot megtagadva a fellázadt katonaság a kimerült és éhes tüntetők mellé állt, és megbuktatta a cári rendszert. A rövid demokratikus kísérletnek a novemberi bolsevik hatalomátvétel vetett véget, melynek vezetője Vlagyimir Iljics Uljanov, ismertebb nevén Lenin volt. Lenin az új államot Karl Marx, a XIX. századi német gondolkodó elképzelései alapján építette fel. Marx az emberiség történetét osztályharcként képzelte el, mely csak a magántulajdon megszűnésével, a közösségi tulajdon kialakulásával érhet véget. Ez a megálmodott rendszer a kommunista jelzőt kapta.

Lenin többé-kevésbé osztotta Marx nézeteit, azonban szerinte a munkásosztály egymaga képtelen a forradalmat győzelemre vinni, ehhez egy élcsapat kell, amely létrehozza a proletárdiktatúrát. Rájuk azért van szükség, mert ők tudják, mi a legjobb az embereknek. Lenin kénytelen volt különbékét kötni Németországgal, de abban reménykedett, hogy a rövidesen bekövetkező világforradalom majd lángba borítja a világot. Emiatt a volt nyugati szövetségesek egyre veszélyesebbnek tartották. A világforradalom azonban nem következett be, az első világháború pedig, az Egyesült Államok belépésének köszönhetően, egy évvel később Németország leverésével végződött.

Kommunista

A kommunista szónak ma országonként más-más jelentése van. 1918-tól elsődlegesen azokra használták, akik szimpatizáltak azzal a politikai és gazdasági rendszerrel, amely Oroszországban (a Szovjetunióban) működött 1991-ig.

Szocialista, szociáldemokrata

A gazdasági egyenlőséget és demokratikus politikai rendszert követelőket szociáldemokratának vagy demokratikus szocialistának nevezik.


Felhasznált irodalom
Gáspár Zsuzsa (szerk.): Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal (Korona kiadó Budapest, 1997.) pdf