Evangéliumi

Fogalomtár » szócikk: evangéliumi

Evangélium – a megváltásról szóló örömhír

EVANGÉLIUMI – Az evangéliumokra vonatkozó, velük kapcsolatos; az evangéliumokban szereplő, az evangéliumokban említett; az evangéliumok, vagy az Újszövetség tanítása szerinti.

“Evangéliumi” tehát az a tanítás, lelkiség, vagy hívő, amely / aki az evangéliumot, mint a megváltásról szóló örömhírt a hitéletben mértékadónak tartja, illetve annak bibliai összefüggésein belül marad.

EVANGÉLIUMI TEOLÓGIA – teológiai irányzat. Hangsúlyozza, hogy az Istenhez vezető út egyedül Jézus engesztelő áldozatába vetett hit által (azaz Isten kehyelméből) lehetséges, és ehhez az ember semmit nem tehet hozzá. A Szentírás ihletettségét, megbízhatóságát és tekintélyét vallja, és a Biblia szövegét a műfajok és a kultúrális háttér figyelembe vételével, a protestáns teológiai hagyományoknak megfelelően értelmezi.

EVANGÉLIUMI LELKISÉG (evangelikalizmus) – A 20. század közepén az Egyesült Államokban keletkezett, felekezetek fölött álló lelkiségi irányzat és keresztény kulturális mozgalom, amely a keresztény életben különleges hangsúlyt fektet a Biblia szerepére és a misszióra. Az átfedések ellenére meg kell különböztetni a fundamentalizmustól.

Ezt fejti ki bővebben Tóth-Simon Károly: Mi az evangéliumi kereszténység? c. írása

___________
Források:
Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students
www.apologia.hu
A. E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris, 1995)
John Stott: Egy az Úr, egy a hit (Harmat, 2002)