A titokzatos Isten

A Mindennapok Teológiája » 1. Ki Isten? » 1.3 A titokzatos Isten – és ennek jelentősége a lelkigondozásban

titokzatos IstenIsten titokzatos, misztikum, titok, teljesen nem megismerhető. Elárulta magáról, hogy három egymást szerető Személy boldog kapcsolata, a Fiút a Lélek kötelékében szerető Atya. Társas, kapcsolati lény és az ember szabadítója. Ezeket biztosan tudhatjuk. De sokminden van, amit nem tudhatunk Róla, amíg a mennynek ezen az oldalán élünk. Ezért lényeges, hogy legalább azt értsük: Isten jóval több, mint amennyit képesek vagyunk Belőle felfogni, megismerni.

Ha Isten titokzatos mivoltát nem látjuk be, a saját képzeletünk méretére zsugorítjuk, dobozba tesszük, ami felér az elutasítással. A szánkkal még dicsérhetjük, ahogy Izráel is tette gyakran (készségesen eleget téve még a parancsoknak is: áldozatokat mutattak be, stb-stb., de a szívük távol maradt Tőle – ld. Ézsaiás 1:11-13). Az Isten parancsait megtartó kegyes életvitel nem jelenti azt, hogy ismerjük is Őt. Jézus követőinek, Isten “gyermekeinek” a hite nem arról szól, hogy mit tegyünk és mit ne, hanem arról, hogy együtt legyenek Vele. Jézus arra hívta el a tanítványait, “hogy vele legyenek” (ld. Márk 3:14).

“Ha komolyan vesszük, hogy az Egy Isten három Személy, azonnal a titkok világában találjuk magunkat. Van valami a dolgok végső rendjében, ami reménytelenül megmagyarázhatatlan.”
– Dr. Larry Crabb

“Az életet vagy problémaként, vagy titokként fogjuk fel. Ha probléma, akkor csak a megoldanivalót látjuk meg benne. A bajok meghatározásával és rendbehozásával leszünk elfoglalva. És, bár a dolgok meghatározása és rendbehozása is fontos dolog, ha ennyiből áll számunkra az élet, rövidlátóvá válunk; ügyintézők leszünk, aki csak a soron következő aktát látja. Látókörünkből eltűnnek az apróságok, és elvész a horizont. Az élet nagyobb részéről lemaradunk. De ha titokként fogjuk fel az életet, újabb és újabb jelentésekre bukkanunk, melyek meghaladják korábbi meghatározásainkat; olyan erők kerülnek birtokunkba, amelyekről sejtelmünk sem volt, amikor felmértük tartalékainkat. A titok nem az értelmes magyarázat hiánya, hanem olyan értelem jelenléte, amely meghaladja felfogóképességünket.”
– Eugene Peterson

Isten nem mindig érthető

“A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi,
a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink…”
– 5Mózes 29:29

Ez a Zsoltárokból is kiderül, ha nyitott szívvel olvassuk őket.

Jób története is erről szól.

Jézus élete sok fejtörést okoz; a szavai, és a tettei is.
Ki érti például, hogy amikor megmondták neki, hogy haldoklik a barátja, Lázár, akkor miért nem sietett hozzá azonnal? Miért kellett még két napot várnia? (János 11)

Ne siess mindig mindenre magyarázatot adni. És ne próbáld alapelvekre, vagy lépésekből álló módszerekre egyszerűsíteni a Biblia tanításait! Őrizd meg a kíváncsiságodat!

“A sakkozók megőrülnek, de a költők soha”

A sakkozók megőrülnek, de a költők soha. Nem hiszem, hogy Chestertonnak bármi baja volt a sakkozókkal; csak megfigyelte, hogy néha az élet csöndben elmegy azok mellett, akik azt szabályokba foglalják, és stratégiai tervekhez igazodva élik. A költő befogadja azt is, ami rejtélyes és titokzatos; lépéseit a tánc ritmusához igazítja. Az élet kaland. A vonzó ez a tánc.”
– G. K. Chesterton

1. A hit nagy kérdése: Hajlandó vagyok-e hagyni, hogy Isten Isten legyen, és képes vagyok-e ezzel együtt jónak nevezni Őt? Nem jutunk el idáig komoly szívbeli küzdelem, Istennel való tusakodás nélkül.

2. Isten bennem végzett munkája nyomán válok “ostoba” ügyintézőből (sakkozóból, aki azt hiszi, hogy az életét stratégikusan meg tudja tervezni és kézben tudja tartani) Isten bölcs imádójává (költővé, aki elismeri, hogy van, ami meghaladja a képzelőerejét).

Ezt önti szavakba Jób vallomása is:

“Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, semhogy felfoghatnám… Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok…” (Jób 42:3-6)

Isten fájdalmas útra is vezethet, hogy hitet adjon

1. Lázár története – János 11

  • A tanítványok értetlenkednek
  • Lázár nővére csalódott, és valószínűleg fel van háborodva
  • A tömeg félreérti a helyzetet és elítéli a történteket
  • Lázár meghal… MINDEZ MIÉRT? (A válasz: “tiértetek, hogy higgyetek” – János 11:15)

2. Lázár történetének megfelelője az Ószövetségben: Isten és népe története – Hóseás 2

“Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek.”
– Hóseás 2:16

Isten mindent megtesz, hogy felkeltse a figyelmüket. De mi is volt az a hely, ahova elvitte őket, hogy “elcsábítsa”, vagy magához vonzza a szívüket?

Ne ijesszen meg, ha valaki komoly gondokkal küzd, vagy fáj a szíve. De arra is figyelj, hogy a szenvedő megkönnyebbülést, fájdalomcsillapítást követel. Amikor ilyen embert bíz rád Isten, elsősorban mégsem a fájdalom csillapítása legyen a célod; már tudod, hogy Isten gyakran a szenvedéssel készíti el életünkben azt a helyet, amit aztán Önmagával tölt be.

Élet Isten titokzatosságának fényében

1. A hited ne magyarázatokból és értelmezésekből álljon, sőt abból sem, hogy az igazság ismerője vagy; Túl gyakran a szeretet látja kárát annak, hogy igazunk van.

2. A nehéz körülményekben ne csak a bűn következményét lásd, hanem a lehetőséget is Isten és önmagad mélyebb megismerésére. A szenvedés felfedi a bennünk rejlő sötétséget.

3. Ne dőlj be a “vonalas” hitnek, amely lépésekből, előírásokból, és ok-okozati összefüggésekből áll (ld. Jób barátait okos tanácsaikkal)!

4. Isten élő Lelkébe vesd a bizalmad, Aki benned is jelen van, megszólít, és irányt mutat.

“Ne csinálj alapelvet abból, ahogy Istent tapasztaltad!
Hadd legyen mással is eredeti!”
– Oswald Chambers

Mit számít ez a mindennapokban, és hogy jelenik meg a lelkigondozásban?

Isten titokzatossága alázatra int. Oda kell figyelnem, hogy ne próbáljam a rámbízottakat túl gyorsan kihúzni a fájdalomból! Ha a saját fájdalmammal és szenvedésemmel nem tudok együtt élni, hajlamos vagyok másokat idő előtt kisegíteni az övékből. Ez azért hiba, mert Isten sokszor a fájdalmat használja, hogy helyet készítsen magának az életünkben.

Türelmesebb, és főleg kíváncsibb szeretnék lenni! Mélyre jutni a másik belső világában, ahol a Lélek lakik, és ahol Isten legmélyebb munkáját végzi. A bűn nem a szavak és a tettek (a viselkedés) terén okozza a legnagyobb gondot. Sokkal inkább a lelkületünkben, a belső világunkban, amelyet a Biblia szívnek nevez. De a szív gyakran zárva van; ilyenkor addig járom körbe kérdésekkel, amíg nem enyhül a keménysége, és meg nem nyílik rajta egy ajtó, amin be lehet menni.

Ha nem tudok megbarátkozni a titkokkal és a homállyal, idő előtt fogok neki a panaszok megszűntetésének, és nem kerül sor arra a mélyebb sebészeti beavatkozásra, amelyet a Lélek végez, és amely felszabadítja a hívőben élő Lelket. Olyan kérdéseket kell feltennem, amelyek segítenek a másiknak felfedezni mind a jót, mind a rosszat a saját szívében. Nem kell sietni. Türelemre van szükségem minden megoldatlansággal kapcsolatban, akár magamban, akár a másik emberben.

Végül azt is tudomásul kell vennem, hogy az igazi változás nem rajtam, hanem Isten Lelkén múlik, és váratlan, szabálytalan, áttekinthetetlen, zűrös módon zajlik. Ráadásul nem az eredmény a cél. Az én feladatom, hogy ott legyek a másik mellett, és biztonságos (meghallgató, nem ítélkező) környezetet teremtve felébresszem az érdeklődését saját belső világa iránt. Nem én, hanem a Lélek az, Aki Krisztust “kiformálja” benne (Galata 4:19) a saját tetszése szerint. Nyitottnak kell maradnom, hogy saját különbejáratú terveimet fülön csípjem, ötleteimet összevessem azzal, amiről a változás és a hit valójában szól.

Kapcsolódó írások: A hit

Folytatás: 2. kérdés: Mit csinál Isten?

________________________
Felhasznált irodalom:
– Dr. Larry Crabb’s School for Spiritual Direction – saját jegyzet
– Kent Denlinger: The Seven Questions of Spiritual Theology – jegyzet