Csoda

Fogalomtár » szócikk: csoda

CSODA – Olyan érzékelhető, rendkívüli jelenség vagy esemény, amelyet Isten a természet rendjén kívül hoz létre.

“A csodák nem a természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.”
– Augustinus (354–430)

Természetfölötti vagy rendkívüli esemény, amelynek nem ismert a racionális magyarázata, és amelyet gyakran isteni beavatkozás eredményének tartanak.

A természeti törvényeknek, a tapasztalásnak ellentmondó rendkívüli jelenség; rendkívüliségével, ritkaságával ámulatba ejtő dolog.

_______________________
Felhasznált irodalom:
Vallástörténeti kislexikon (Kossuth, Bp. 1975)
Drury, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona (Ferenczy, Bp. 1994)
Magyar értelmező szótár (Akadémiai, Bp. 1972)