Szemléletváltás – kopernikuszi fordulat

A Mindennapok Teológiája » 2. Mit akar Isten? » 2.3 Szemléletváltás – kopernikuszi fordulat

Én vagyok a világ közepe? Értem kel fel a nap? Értem van Isten?

1. Ki van kiért?

hazas035-in
hazas035-out


Isten van értünk? Vagy mi vagyunk Istenért? A valóság az, hogy Krisztus a középpont, az életterünk pedig körülötte forog. Körülötte kellene forogunk ahhoz, hogy életadó energiát nyerjünk, ami összerendezi mozgásunkat Vele, és ennek folytán magunkkal, másokkal és a természettel is.

2. Körülöttem forog a Nap?

Miért szoktál imádkozni? Arról szólnak az imádságaid, hogy mi mindent akarsz? Ha nem is mondjuk ki, többnyire úgy képzeljük, hogy Isten értünk van – azért van, hogy minket megsegítsen. Előadjuk neki a kívánságlistánkat, mint a Mikulásnak, de meg se fordul a fejünkben, hogy hozzá igazítsuk az életünket.

ptolemaioszi világképKlaudiosz Ptolemaiosz (kb. Kr. u. 90.-168.) összefoglaló értekezést írt, ami miatt évszázadokon át ő volt a szaktekintély csillagászati kérdésekben. Ebben találkozhatunk a geocentrikus világrendszer leírásával is, mely szerint a Föld a világmindenség középpontja, és körülötte kering az összes többi égitest.

 

naprendszer-tmbÉvszázadokkal később Nikolausz Kopernikusz (1473–1543) jött rá, hogy ez az általánosan elterjedt nézet nem felel meg a valóságnak, ugyanis a Naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a Nap. Elméletét a csillagászat és a modern tudományok kiindulópontjának tekintik (kopernikuszi fordulat). A Naprendszerben minden körmozgás a Nap körül történik. A Föld épp úgy a Nap körül mozog, mint a többi bolygó. A Napból származik a földi életet fenntartó energia.

 

“Isten mindenekelőtt azért teremtett, hogy ismerjük, és mindennél nagyobbra becsüljük Isten dicsőségét; és amikor ezt a kincset másra cseréljük, minden eltorzul. Akkor van rend bennünk, ha belső naprendszerünk központja (napja) Isten dicsősége. Ekkor életünk minden bolygója is a neki való pályán kering. De ha a nap helyére valami más kerül, minden szétesik.”
– John Piper (Seeing and Savoring Jesus Christ, Crossway Books, Wheaton, IL, 2001. p. 125.)

3. Én vagyok a világ közepe?

A bűneset az embert én-központúvá tette. Az Édenkertben egyetlen olyan fa volt, amiről Ádám és Éva nem ehetett. Hol is állt ez a fa? A kert közepén! Isten területén. A kígyó azt a gondolatot ültette el Éva fejében, hogy Ádámmal együtt lehetnének központi helyen is, és hogy Isten valami jót tart vissza tőlük. Minden bajunk gyökere, hogy az ember bedőlt a kígyó hazugságának.

A valóság az, hogy Krisztus a középpont, az életterünk pedig körülötte forog. Körülötte kellene forogunk ahhoz, hogy életadó energiát nyerjünk, ami összerendezi mozgásunkat Vele, és ennek folytán magunkkal, másokkal és a természettel is.

4. Eljegyezlek magamnak…

Ha felnyílna a szemünk arra, hogy ki Isten…

“Kiveszem szájából a Baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket.
Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiirtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek.
Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával.
Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat.”
– Hóseás 2:19-22

Mit keres Isten az övéiben, miközben a – sokszor fájdalmas – munkáját végzi bennük?

Gyakran távoli, személytelen erőnek képzeljük; Isten pedig arra vágyik, hogy felismerjük benne a szerelmes férjet.

Jób története ugyanezt sugallja.

“Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.
Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.”
– Jób 42:5-6

Jób mondja ezt, amikor önhitt, követelőző lelkületétől elfordulva derengeni kezd neki, kicsoda Isten valójában; elkezdi ténylegesen megismerni Őt. Érdekes, ahogy veszteségei és szenvedései közepette megváltozik Jób hozzáállása – mondhatni kopernikuszi fordulatot vesz.

5. Nem kérdezték: Hol van az ÚR?

“Nem kérdezték: Hol van az ÚR, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott?
Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek.
A papok nem kérdezték: Hol van az ÚR? A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a próféták Baal nevében prófétáltak, és haszontalanságok után jártak.”
– Jeremiás 2:6-8

Kapcsolódó:
Önmegvalósítás – a bennünk rejlő lehetőségek kibontakoztatása
Életem célja: Önmegvalósítás?
Minden létező oka és célja

__________
Források:
– Dr. Larry Crabb’s School for Spiritual Direction (SSD 2012) – saját jegyzet
– Kent Denlinger: The Seven Questions of Spiritual Theology – jegyzet
A rajz Gaál Éva grafikusművész munkája