Amit alkotott, igen jó!

005-amit-alkotott-igen-joTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 5. rész

Egy jó Isten jó világot alkot. Ez is lehetne a Teremtés könyve (1Mózes) első fejezetének címe. Alkotása nem szorul utólagos magyarázkodásra:

– Hát, nem pont így képzeltem. A kísérletek alatt valahogy jobbnak tűnt. Megőriztem a számlát, ha valaki vissza akarja cserélni…

Nem. Isten teljesen elégedettnek hangzik:

“És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”
– 1Mózes 1:28

Aki mélyebb boncolgatásra vágyik – azért jó-e a teremtett világ, mert Isten jónak tartotta, vagy azért tartotta jónak, mert valóban jó – az nézzen be ide.

Az nyilvánvaló, hogy Istent a világ léte nem fenyegeti, nem korlátozza, nem versenytárs a számára, és nincs is belőle kirekesztve. Nem ejtette foglyul a saját alkotása; teremtő mivolta nem tartja áthidalhatatlan távolságban.

Miért kell erre gondolni egyáltalán?

Mert az emberi vallások és filozófiák történetében ténylegesen felmerültek ezek az aggodalmak Isten és a teremtett világ viszonyával kapcsolatban. A végtelen és véges, a spirituális és fizikai, az időtlen és időleges viszonya ezernyi kérdést vet fel. A Biblia Istene viszont mintha nem aggódna ezen. Nekifog, és helyet készít valami másnak is. Létrehoz magából egy térrel és idővel körülhatárolt, anyagból készült világot, amellyel azután nagyon elégedett.

A hatodik nap végén a legboldogabb. Az összes többi nap végén megállapítja, hogy amit teremtett, az “Jó”; a teremtés koronája láttán viszont felujjong: “Nagyon jó!” Ez az, amit mindig is akart!

Az Atya mellett egész idő alatt ott volt a Fiú és a Lélek – “az Atya kebelén”, olvasható a János 1:18-ban. Isten lételeme a kapcsolat. Ezért helyezi teremtő műve csúcsára az embert. A világot Krisztus alá vonja, az embert pedig bele Krisztusba… hogy a Fiúnak sok testvére legyen (ld. Róma 8:29), mire a nagy mű teljesen elkészül.

Nem érdemes elhinni a teremtést tagadó ostobaságokat. Isten találta ki és alkotta meg a világot, szeretetből. És nem hagyta magára. Csodálatos terve van vele.

Folytatás: Megpihent a hetedik napon

Kezdetben… Ószövetség sorozat