Médium

MÉDIUM – (latin) közvetítő. Az emberek és az okkult szellemvilág között közvetítő személy. Szuggerálható, hipnotizálható egyén.

Az okkultizmusban / spiritizmusban használt szó. Olyan személy, aki állítólag képes felfogni és közvetíteni az ún. szellemvilág megnyilatkozásait. Önkívületi, eksztatikus, mámorszerű állapotban (transzban) közlekedik a szellemvilággal; A transz abban az esetben következik be, ha a médium passzívan viselkedik, magát tökéletesen átadja a vágynak, hogy rajta keresztül okkult jelenségek, szellemközlések történjenek. A spiritiszták szerint transzba esett médiumon keresztül jelentkezik az állítólagos “szellem”, aki a médiumot eszköznek tekinti, és rajta keresztül okkult fizikai és pszichikai jelenségeket művel.

Mit mond erről Isten?

Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!… Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanná teszitek magatokat velük… Ha valaki halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul… ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül. (3 Mózes 26:31; 20:6).

Ne legyen köztetek… varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. 5Mózes 18:10-12


Felhasznált irodalom:
Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (Akadémiai, Bp. 1994)
Vallástörténeti kislexikon (Kossuth, Bp. 1975)