Abszolútum

Fogalomtár » szócikk: abszolút, abszolútum

ABSZOLÚT – korlátozásoktól mentes, mindentől független, mindenek feletti, teljes mértékben érvényben van vagy létezik. Tökéletes, változhatatlan. Nem függ az emberi észleléstől, értékeléstől és ismerettől. Végső viszonyítási (vonatkoztatási) pont. Ellentéte: relativ, viszonylagos.

Szinonímái: feltétel nélküli, feltétlen, korlátlan, teljes, kizárólagos, független, mindenek feletti, tökéletes, (meg)változhatatlan, való, teljes hatalmú, önkényes (uralom, uralkodó)

Rokona: objektivitás

Ellentéte: relativitás, szubjektivitás