Éva, az oldalborda

ÉvaTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 10. rész

1Mózes 2:18-25

Éva eredete sokkal felemelőbb, mint Ádámé, aki porból lett! Éva “kétszer finomított” porból készült, fogalmaz Matthew Henry, a 17. századi teológus.

A teremtés sorrendje is sokat elárul: a nő teremtésével éri el csúcspontját! A növények, halak, madarak, szárazföldi állatok után következik a férfi… és utoljára a nő. A férfi lehet a teremtés feje, de a nő a koronája! A nő nemcsak része, hanem elmaradhatatlan, szerves része Isten képmásának.

Ádám oldalbordájából formálja meg Isten Évát; a kép gyönyörűen kifejezi, hogy a férfi egyenlő társa a nő.

Matthew Henry így ír erről bibliai kommentárjában:

“Évát nem Ádám fejéből formálta Isten, hogy uralkodjon rajta, nem is a lábából, hogy rátaposson, hanem az oldalából, hogy egyenlő társa legyen, a karja alól, hogy védelmezze, és a szíve közeléből, hogy drága kincsként bánjon vele és szeresse.”

Éva teremtésének előzménye:

“Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”
– 1 Mózes 2:18

Ádámnak társra és segítségre van szüksége. Valakire, aki mellette áll és kiegészíti őt. Egyedül képtelen elvégezni Istentől kapott megbízatását:

“Szaporodjatok, sokasodjatok… uralkodjatok…”
– 1Mózes 1:28

– egyedül nem tud se szaporodni és sokasodni, se a teremtett világ jó gazdája lenni. Be kell látnia, hogy egyedül alkalmatlan – segítségre szorul.

A segítőtárs (héber: ezer) kifejezés gyakran fordul elő a Bibliában, és egyáltalán nem alárendelt, vagy kisebbrendű szerepet jelent. Az ezer olyan valaki, aki bizonyos értelemben erősebb annál, akinek segít. A segítő támogatást nyújt, és szükség idején segítségére siet a bajbajutottnak. Ezt a szót használja gyakran a Biblia akkor is, amikor arról ír, hogy Isten segít népének, pl. Ő a te segítő (= ezer) pajzsod (5Mózes 33:29).

Isten tehát EZER-t: segítőtársat, feleséget teremt Ádám mellé.

Éva teremtésének módja egészen különös. Még mindig a Paradicsomban vagyunk. Nem történt meg az ember bukása, a bűn és a halál még nem tört be a világba. Ennek ellenére ahhoz, hogy Isten társat teremtsen neki, Ádámnak mély, halálszerű álomba kell merülnie. Erőszakos dolog történik vele. Sebet vágnak az oldalán. És belőle jön létre a másik – kiegészítője, felesége. Utána Isten felébreszti, és “hozzáillő társát” odaviszi hozzá. Örömtől repeső a találkozás… és egy testté lesznek.

Így kapott a férfi nőt, feleséget, segítőtársat.

És persze ez az egész annak az előképe, hogy Jézus Krisztus jegyese, majdani felesége az egyház. Már a bűneset előtt hangzik az evangélium.

Nem jó az Embernek – Jézusnak – egyedül lenni. Isten, az Atya a legjobbat szeretné Fiának – feleséget, akivel megoszthatja az életét. De a segítőtárs megteremtésének ára van. Mint Ádámmal, úgy Krisztussal is erőszakos dolog történik. Sebet vágnak az oldalán. Alámerül a halálba, de feltámad, hogy egyszer majd eggyé lehessen az övéivel.

Most erre a beteljesülésre várunk – az örömünnepre, a menyegzőre, az örömtől repeső találkozásra.

Folytatás: Csontomból való csont
Kezdetben… Ószövetség sorozat
Kicsoda az ember?
Kicsoda a NŐ?