Ragaszkodik feleségéhez

elhagyja-ragaszkodikTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 12. rész

Szinte minden egyházi esküvőn elhangzik: a párnak mostantól ragaszkodnia kell egymáshoz, és ehhez bizonyos értelemben a szüleiktől is el kell szakadniuk.

A gondolat innen származik:

“Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”
– 1Mózes 2:24

De azért furcsa, hogy kit szólít fel ez az igevers az elhagyásra és a ragaszkodásra!Ádám az eredeti, és Éva a jövevény. Csak most lépett színre. Éva készült Ádám számára. Ezért a 24. vers pont fordítva volna logikus, nem? A nőnek kellene a szüleit elhagyva a férjéhez ragaszkodnia! Neki kellene áldozatok árán is a férfi életéhez csatlakoznia! Neki kellene mindent megtennie azért, hogy ragaszkodásának semmi ne álljon az útjába! Nem?

A Biblia mégis Ádámra rója e kötelességeket. Neki kell elhagynia régi családját, és neki kell ragaszkodnia a feleségéhez.

A ragaszkodást kifejező bibliai szót a héber köznyelv a testrészek összetartozásának kifejezésére használta; ahogy pl. az ín megtapad a csonton, azaz ‘ragaszkodik’ hozzá. A szó azért is nagyon kifejező, mert amikor Ádám először megpillantotta Évát, így kiáltott fel: csontomból való csont, testemből való test! Most tehát úgy ragaszkodik hozzá, mintha a saját testének a része volna. Mert tulajdonképpen tényleg az.

Ebben rejlik a házasság összetartó ereje. És a ragaszkodás elsősorban Ádám szerepe. A férfi eltökéltsége kettejük összetartozása iránt az, ami a párkapcsolat kimenetele szempontjából meghatározó.

Ugyanez a helyzet Jézus és hitvese, az egyház kapcsolatával. Jézus az, aki hátrahagyja korábbi családját – az Atyát és a Szentlelket. És Ő az, aki ragaszkodik az övéihez. Végső soron az Ő áldozatkészsége és eltökélt ragaszkodása az, ami a kapcsolat kimenetele szempontjából meghatározó.

Nem mindegy, mi van a fejünkben erről a kapcsolatról.

Az ÚR Jézussal való kapcsolatunkról írja a zsoltáros:

“Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem.”
– Zsoltárok 63:9 (SzIT)

Néha eltökélten követem az Urat. De máskor kiszárad a lelkem, belefáradok a követésébe és elengedem a kezét. Az én ragaszkodásom ingatag: időnként ellankad és alábbhagy.

És éppen ez a lényeg, ezért Ádámot és nem Évát szólítja fel ragaszkodásra a teremtéstörténet: Az ÚR Jézus jobbja tart össze engem Vele, és nem fordítva. Jöhetnek hullámhegyek és völgyek, lehetek fent és lent… reménységem nem a saját kitartásom, hanem az Ő megtartó szeretete.

Ha Jézushoz tartozom, ez az, amit tudnom kell: összetartozásunk azért biztos és szilárd, mert az Ő ragaszkodása tartja fenn most és mindörökké.

Folytatás: Egy testté lesznek

Kezdetben… Ószövetség sorozat

Kapcsolódó:
A nemek különbözőségét jelölő bibliai szavak: IS, ISSÁ, ZAKAR, NEQEBÁ
Csontomból való csont
Ragaszkodik feleségéhez
Egy testté lesznek
Ismerni… a bibliai értelemben
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van

_____
kép:
Katie m. Berggren kmberggren.com