Morál

Fogalmak szótára » szócikk: morál

A MORÁL a latin “mos” szóból származik, jelentése: szokás, erkölcs; Az erkölcs a primitíveknél erősen kapcsolódik a szokáshoz.

A morál szót az erkölccsel rokon értelemben használjuk. Ld: Erkölcs »