Ádám és Éva

Ádám és ÉvaFogalomtár » szócikk: Ádám és Éva

Az “Ádám” szó a Bibliában egyfelől az első emberre, egy bizonyos személyre utal (ld. 1Mózes 4:1, Róma 5:12-19), másfelől az egész emberiségre; valószínűleg ezért nem derül ki a Bibliából semmi Ádám és Éva külsejéről vagy nyelvéről.

Az “Ádám” szó jelentése “ember”, ezért a zsidók a 19. századig nem is használták személynévként; héber eredetije (Ádám) valószínűleg a héber adamah = “föld” jelentésű szóból származik, ami arra utal, hogy az ember “földből való”.

Az “Éva” (héber Chává) nevet a nő Ádámtól kapta a családalapításkor; a név jelentése “élet”, mert ő minden élő, más fordítás szerint minden család anyja. A bibliai teremtéstörténet ezzel az emberiség egységét, közös eredetét hirdeti (1Mózes 5:1 vö. ApCsel 17:26,29, Lukács 3:38).

Ádám és Jézus:
A világ története KÉT ember története
Jézus, a második Ádám

________
Felhasznált irodalom: www.apologia.hu