Atya Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Az Atya Isten

Az Atya Isten az élő Isten (Szentháromság) első személye, Akitől a Fiú Isten (Krisztus) öröktől fogva származik, és akitől a Szentlélek is ered. Az Atya, aki a Fiún keresztül minden látható és láthatatlan alkotója, a Fiút (Jézus Krisztust) a mi megszabadításunkra (üdvösségünkre) küldte, a Szentlelket pedig azért, hogy új életet adjon nekünk, és Isten gyermekévé fogadjon bennünket.

(János 1:18; Róma 15:6; Kolossé 1:15-16; János 3:16; 14:26; 15:26; Róma 8:14-17; ApCsel 17:28)