Bűnbánat

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » bűnbánat

A bűnbánat a gondolkodásmód és a lelkület fordulata; válasz Isten kegyelmére, amelyre a Szentlélek indít a Szentírás alapján. A bűnbánat lényege nem az érzelmi szomorúság, hanem a belátás, hogy bűnös ember vagyok és megváltásra, szabadításra van szükségem.

A bűnbánat magában foglalja, hogy

  • az ember tudatában van saját bűnösségének;
  • felismeri, hogy Isten nem azért van, hogy valóra váltsa a terveit;
  • bízik Jézus Krisztusban és elkötelezi magát Hozzá, mert Ő állította helyre megszakadt kapcsolatát Istennel;
  • elfordul a bűntől és Jézus Krisztusba vetett hite által a Szentlélekben megszentelt új életet él.

(ld. ApCsel 2:38; 2Korinthus 5:18-19; Róma 2:4; 10:17; Kolossé 1:19-20; Róma 12:2)

Miért bűnös az ember?
Az ember bűnössége
Ádám és az eredendő bűn
Eredendő vagy áteredő bűn

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » bűnbánat