Evangélium

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » evangélium

evangélium

EVANGÉLIUM (görög) = jelentése jó hír, örömhír. Az a jó hír, hogy az üdvösség Isten kegyelméből van, ingyen ajándék, amelyet a Jézus Krisztusba vetett hit által fogadhatunk el.

“Nem az a jó hír, hogy befogadhatjuk Krisztust az életünkbe, hanem az, hogy Krisztus befogadott minket az Ő életébe.” (Baxter Kruger)

Az evangélium üzenete az a jó hír, hogy Jézus Krisztus halt meg helyettünk a bűneink miatt, és ezzel a sajátjaivá tett bennünket. Jézus Krisztus megtartó szeretete soha nem múlik el; nem hagy elveszni bennünket. Isten minden embert arra hív, hogy forduljon el az Isten nélküli, önközpontú életmódjától, és higgyen Jézusban, mint Urában és Megváltójában.

(1Korinthus 15:1-5; Kolossé 2:13; 1János 2:2; Róma 5:8, 18-21; János 3:16-17; Lukács 24:46-48; Kolossé 1:19-23; ApCsel 8:12; Máté 28:19-20)

Isten útja az emberhez

Mindenféle vallás az ember útja Istenhez. Az evangélium viszont nem erről szól, hanem Isten útjáról az emberhez. Amikor emberi testben megjelenik Isten Jézus személyében, akkor Ő teszi meg a nagy utat.

Joó Sándor, aki az ötvenes-hatvanas években a Pasaréti református gyülekezet lelkésze volt, így magyarázta Jézus emberré születésének titkát: “Képzeljétek el, hogy én szeretem a hangyákat. Hogy tudnám ezt elmondani nekik? Csak úgy, hogy hangyává válnék és lemennék közéjük. Hát ezt tette Isten, amikor Jézus Krisztusban, emberként beleszületett ebbe a világba.” Végigélt egy emberi életet, minden fájdalomban része volt. Biztos lehetek abban, hogy megért engem és szeret. Egyetlen vallásban sem találunk ehhez hasonlót.

A keresztény élet természetfölötti élet. Azzal a csodával kezdődik, hogy felfogom és elfogadom: Isten személyesen ismer és szeret. Jézus Krisztus – személyesen engem is képviselve – kifizette értem bűnösségem váltságdíját az Atyánál. Az Atya elfogadta Krisztus váltságművét, és ezért engem – minden bűnöm és jellemhibám ellenére – Fiával együtt saját gyermekének tekint. Mindez természetfölötti, mennyei esemény, ami az én közvetlen beavatkozásom nélkül zajlott és zajlik le. Valóságos következményeit azonban tapasztalhatom: személyesen megismerhetem Istent, tapasztalhatom szeretetét, és azt a teljes és tartalmas életet, amit Ő nekem szánt.

Jó hír? – Kitől és miről?

A Bibliából megismerhető evangélium Jézustól származik, és Jézusról szól, mert Ő maga testesítette meg Isten üzenetét.

“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott…”
– János 1:1, 3, 14

Az evangéliumot minden részletében és mélységében a Bibliából ismerheted meg. A lényege azonban röviden összefoglalható:

3-2-1

  • Isten HÁROM Személye hív a családjába
  • A világon mindenki KÉT ember egyikéhez tartozik.
  • …és Te? Leszel EGY Isten Fiával? Leszel az Övé?

Bővebben:

ISTEN és TE c. sorozat

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » evangélium