Hit

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » hit

hit-mustarmagA hit fogalmát az Újszövetség egy helyen definiálja:

“A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”
– Zsidók 11:1

Mekkora hitre van szükség?

“Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag…”
– Lukács 17:6

A hit Isten ajándéka. Jézus Krisztus megváltó műve teszi lehetővé, és a Szentírásból táplálkozik, melyet a Szentlélek tesz világosan érthetővé. A Szentlélek segítségével akkor tudok részt venni Jézus Krisztus szeretet-kapcsolatában az Atyával, ha megbízom Benne (szeretetteljs bizalommal ráhagyatkozom, mint egy kisgyermek). Jézus Krisztus hitünk “szerzője és beteljesítője”.

(ld. Efezus 2:8; Róma 12:3; Róma 10:17; Zsidók 11:1; Róma 5:1-2; 1:17; 3:21-28; 11:6; Efezus 3:12; 1Korinthus 2:5; Zsidók 12:2)

A hit tehát az, hogy cselekvő módon bízom Istenben, aki megbízható, és igaznak fogadom el azt, amit Isten a Bibliában mond. (Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students)

Istenben hinni tehát azt jelenti, hogy Istent jónak, hűségesnek, megbízhatónak tartom; Isten Szavát és cselekedeteit mérvadónak fogadom el.

(ld. Róma 4:18-25,10:17; János 20:31)

hit-bizalom

Mit jelent a hit a mindennapokban?

Azt, hogy bármi történik, bízom Isten jóságában. Elhiszem, hogy Isten jó, szeret, és mindenre van hatalma.

Amikor az élet ijesztő, vagy bizonytalan… rábízhatom magam. Nem muszáj aggódnom. Ha szorongani kezdek, imádkozhatok Istenhez. Lehetek hozzá őszinte. Kiönthetem a szívemet. Megmondhatom neki, mit remélek…. és azt is, hogy mitől félek. Talán nyugodtabbnak fogom érezni magam, talán nem. De így is, úgy is a hit kifejezése, ha őszintén (akár kételkedve vagy kétségbeesetten is) Őhozzá fordulok azzal, hogy nem értem, hogy történhet meg ilyesmi, ha Isten tényleg jó, tényleg szeret, és tényleg mindenre van hatalma.

Isten azt teszi, ami jó. Bízhatok benne. Tudhatom, hogy – ha előbb nem –, a mennyben számomra is ki fog derülni, miért történt, ami történt. Isten azt adja, amire szükségem van – és ez nem mindig az, amit szeretnék. A hit lényege az, hogy bízom Benne – bármi történik.

“Ha félek is, benned bízom! Istenben, akinek igéjét dicsérem,
Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!”
– Zsoltárok 56:4-5

Nam az a lényeg, hogy erős-e a hitem, hanem, hogy kiben bízom. A hit néha csak egy kis, vacak, kételkedő oldalpillantás, amit a fenséges Bárányra, a szerető Királyra, az értem mindent elvégzett Megváltóra vetek. De már akkor tudhatom, hogy biztonságban vagyok, szeretetben vagyok, mert az Atya a magáévá fogadott. És ezért van minden baj ellenére alapvetően mégis minden rendben.

A másokért élő ember