Isten

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten

A Bibliából tudjuk, hogy az egy, örökkévaló, élő Isten három egymást szerető személy kapcsolata: a Mindenható Atya, az Ő Fia, Jézus Krisztus, és a Szentlélek. Isten legfőbb tulajdonsága tehát társas természete: Ő maga a szeretet (1János 4:8, 16).

Isten személyével és tulajdonságaival a rendszeres teológia foglalkozik.

Isten társas, közösségi természetéből fakad, hogy odaadja önmagát másokért. Ez az a bizonyos “krisztusi szeretet”; Isten természetéből kiindulva sejthetjük meg, mit is jelent önzetlenül és feltétel nélkül szeretni (ld. 1Korinthus 13), és milyen lehet az az ember, akiben “kiformálódik”, vagy “kiábrázolódik” Krisztus (ld. Galata 4:19).

Ha Isten természetét jobban szeretnénk érteni, kapcsolatban kell gondolkoznunk. Isten megértéséhez semmi nem visz közelebb, mint az a tény, hogy három Személy közössége (ld. Szentháromság), de teljes egységben (echád). Minden élet, az egész teremtett világ léte abból fakad, hogy Isten soha nem volt magányos egyeduralkodó; mindig önmagát másba kiöntő szeretetközösségben élt.

Isten az ember számára

  • Maga a szeretet, a hozzánk való viszonyulását illetően (Zsoltárok 63:4, 1János 4:16, János 3:16, Titusz 3:4)
  • Maga a világosság, a gondolkodásmódunkat, helyes életvitelünket, erkölcseinket illetően (1János 1:5, János 1:4-5, 8:12).

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten

Istenről bővebben:

Mi volt kezdetben?
Minden létező oka és célja
Isten tulajdonságai
A Ki Isten? kategóriában további cikkek
A Mindennapi Teológia