Isten országa

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Isten országa

“Isten országa” (helyesebben Isten királyi uralma) a legtágabb értelemben Isten mindenek felett álló szuverén fennhatóságát jelenti.

Isten uralma jelenleg az egyházban nyilvánul meg, tehát azoknak a közösségében, akik alárendelik magukat az Ő akaratának. Mindenki számára pedig akkor lesz nyilvánvaló Isten királyi uralma, amikor Jézus Krisztus visszajön, és mindent az Atya kezébe ad.

(ld. Lukács 17:20-21; 1Korinthus 15:24-28; Kolossé 1:13; Jelenések 1:6; 11:15; 21:3, 22-27; 22:1-5)

Bővebben lásd: Menny, mennyek országa »