Kegyelem

kegyelemA Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » kegyelem

KEGYELEM (görög kharisz) = a szeretet öröméből fakadó, meg nem érdemelt jóindulat (megbocsátás, ajándékozás).

A görög kharisz szó hangsúlyosan tartalmazza az öröm, jókedv jelentését is, hiszen a khara, amelyből származik, örömöt jelent. A kharisz örömből fakadó megbocsátás, ajándékozás; ha kegyelemből cselekszünk, örömtől indíttatva teszünk jót mással.

A kegyelem ajándék. Kapok valamit, amikor nem érdemlem meg; szeretettel bánok valakivel, amikor nem érdemli meg.

“A kegyelem a csúnya dolgokból kihoz valami szépet.
A kegyelem mindenben talál valami szépet.
A kegyelem mindenben talál valami jót.”
– Bono (dublini költő)

Isten kegyelme

Isten kegyelme indokolatlanul, ingyen éri az embert a bűnbocsánat, az igazzá nyilvánítás és különböző áldások formájában. Isten kegyelme nem az ember cselekedeteire adott válasz, hanem teljes mértékben Isten öröméből fakad. A Biblia szerint az ember Isten khariszából kap bűnbocsánatot és örök életet.

Isten kegyelme mindenben megmutatkozik, amit Isten tesz.

  • Az Atya kegyelemből végzi szabadító munkáját;
  • Jézus Krisztus váltságműve kegyelemből szabadítja meg az embert és tisztítja meg végül az egész világegyetemet a bűntől és a haláltól.
  • A Szentlélek kegyelemből teszi képessé az embert arra, hogy megismerje és megszeresse az Atyát és Krisztust, és ezzel átélhesse az örök üdvösség örömét Isten országában.

(ld. Efezus 2:8-9; 1János 2:1-2; Kolossé 1:20; Róma 11:32; 8:19-21; 3:24; 5:2, 15-17, 21; János 1:12; Titusz 3:7)

“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”
– Efezus 2:8-9

Mi a kegyelem?

“A kegyelem meg nem érdemelt jóindulat. Isten szeretete és jóindulata, amellyel egyáltalán nem tartozik az embernek. Isten tisztító és erkölcsi megerősítő munkája az emberben. Különleges érték, amelyet Isten szeretetből ad az embernek, nem pedig azért, mert megérdemelte.” (Francis A. Schaeffer: A Glossary of Often Used Words for L’Abri Students)

“A kegyelem jóindulatból fakadó cselekedet, amelyet ellenszolgáltatás nélkül nyújt valaki, nem jár annak, aki részesül benne, és nem érdemelte ki. A kegyelem legnagyobb példája a megváltás, amely Isten ajándéka, valamint a vele kapott áldások (hit, remény, a Lélek gyümölcsei és ajándékai, örökbefogadás, stb.), melyeket megváltásunkkal együtt kaptunk.” (Franklin E. Payne, M.D.: Glossary of Biblical Definitions)

“A kegyelem olyan szeretet, amelyet méltatlannal szemben gyakorolnak. Isten szeretet. De amikor a bűnnel terhelt, tisztátalan és lázadó bűnöst szereti, az kegyelem.” (William McDonald: Amit a Biblia tanít)

Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
– Jeremiás 29:13

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » kegyelem