Ki a keresztény?

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » keresztény

Keresztény / keresztyén (görög Krisztianosz) = krisztusi, Krisztushoz tartozó, krisztus követője

Ki a keresztény (régi református szóhasználat szerint “keresztyén”)?

Keresztény az, aki bízik Krisztusban – tehát minden olyan ember, aki Jézus Krisztusba veti a bizalmát. A bűnös ember a Szentlélek megújító munkája nyomán új emberré válik, és elfogadja, hogy Isten a gyermekévé fogadta őt. A benne élő Szentlélek Isten kegyelméből helyreállítja kapcsolatát mind Istennel, mind embertársaival. A keresztény ember élete a Szentlélek gyümölcsét termi.

(ld. Róma 10:9-13; Galata 2:20; John 3:5-7; Titusz 3:5; Márk 8:34; János 1:12-13; 3:16-17; Róma 5:1; Róma 8:9, 14-15; János 13:35; Galata 5:22-23)

A szó eredeti jelentése szerint tehát nem az a keresztény, aki valamely felekezet tagja, vagy aki olyan családba született, ahol tisztelik valamely felekezet hagyományait. Nem is az a keresztény, aki meg van keresztelve [ld. Keresztség, keresztelés]. Bárki, bármilyen háttérrel keresztény lehet, amint megváltójaként elfogadja és követni kezdi Jézus Krisztust.

A keresztény lelkület

A keresztény magatartásra a Jézus Krisztusba vetett bizalom és a Hozzá szeretetben való elkötelezettség jellemző, aki “előbb szeretett minket”, és “önmagát adta” értünk.

A Krisztusba vetett bizalmat kifejezi az evangéliumban gyökerező hit, és a Jézus Krisztus szeretet-szolgálatában való részvétel. A Szentlélek Krisztushoz hasonlóvá formálja a hívő lelkületét, aki a Lélek gyümölcsét termi.

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, valamint az igazság és a valóság.

(ld. 1János 3:16, 23-24; 4:20-21; 2Korinthus 5:15; Efezus 2:10; Galata 5:6, 22-23; Efezus 5:9)

keresztény, kereszténység, keresztyén, keresztyénség