Szentháromság

a Szentháromság szimbólumaA Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Szentháromság

Isten nem önközpontú egyeduralkodó, és soha nem is volt az. Mindig is szerető, önmagát megosztó, másik-központú társas lény volt. Az élő Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolata. Krisztus követői az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolatát nevezik Szentháromságnak.

Isten három személye, az Atya, a Fiú és a Szentlélek különálló személy, de elválaszthatatlanul egyek. Nem három istenben hiszünk, hanem egy Istenben, aki három személy egysége. Isten mindegyik személye osztozik a másik kettő életében. A Szentháromság szeretetközösségében mindegyik személy a saját azonosságát megtartva osztja meg magát a többiekkel, akik szintén megosztják magukat vele.

“A legtöbb hívő elfogadja, hogy az Egy Isten három Személy, de valahogy úgy, hogy ‘igaz, de nem értem, miért fontos’. A Szentháromság tanítása azért fontos, mert a kapcsolatot teszi minden alapjává.

Ha komolyan vesszük, hogy az Egy Isten három Személy, azonnal a titkok világában találjuk magunkat. Van valami a dolgok végső rendjében, ami reménytelenül megmagyarázhatatlan.”
– Dr. Larry Crabb

Isten három Személye – az Atya, a Fiú és a Szentlélek – elválaszthatatlan szeretetkapcsolatban vannak egymással; szeretetük folytonosan körbeárad közöttük (ld. perikorézis). Ezért mondhatja a Biblia, hogy az “Isten szeretet” (1János 4:8). Nem azt írja, hogy Isten szeretetteljes, ami igaz volna. De egyenesen azt állítja, hogy Isten = szeretet. Isten az Atya, a Fiú és a Lélek között áramló szeretetkapcsolat miatt Az, Aki. Az Atya, a Fiú és a Lélek egyike sem individuum: Isten mindegyik személye a másik ké személyből kapja az azonosságát.

A Szentháromság egyszerűen Isten három Személyének egysége. Ezt jelenti a Szentháromság: Isten három Személy, akik egyek szeretetben.

Az Atya dicsőséges gazdagságát Fia, Jézus Krisztus testén és vérén keresztül önti ki az emberre, aki a Szentlélek szeretetén keresztül képes Istennek e mindent felülmúló kegyelmét felfogni, elfogadni és boldog örömmel élvezni.

Háromság – egy Isten

A Biblia szerint Isten egy, Aki három örökkévaló, egylényegű, mégis különálló Személyből áll. Istent csak mindhárom Személyében lehet egyetlen igaz Istenként megismerni, Aki jó, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, változhatatlan, és Akinek az ember iránti, szövetségben elkötelezett szeretete is változatlan. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója, az ember üdvösségének szerzője és beteljesítője. Isten természetfölötti lény, de szeretete, kegyelme és jósága révén Jézus Krisztusban mégis közvetlen és személyes kapcsolatot létesít az emberrel, hogy – Isten gyermekeként, a benne élő Szentlélek segítségével – az ember már most élvezhesse jelenlétét, sőt az örökkévalóságban is együtt lehessen Vele.

(ld. még: Márk 12:29; Máté 28:19; János 14:9; 1János 4:8; Róma 5:8; Titusz 2:11; Zsidók 1:2-3; 1Péter 1:2; Galata 3:26)

“Az egyetemes hit pedig ez: hogy tiszteljük egy Istent a háromságban és a hármasságot az egységben, sem össze nem elegyítve a személyeket, sem külön nem választva a lényeget.”
– Athanasius-féle hitvallás (Symbolum Athanasianum)

Kapcsolódó:
Minden létező oka és célja
Életem célja: Önmegvalósítás?
Perikorézis – Isten tánca
A trinitárius, Krisztus-központú szemlélet
Isten jelenléte

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Szentháromság