Szentlélek Isten

szentlelekA Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Szentlélek

A Szentlélek Isten az élő Isten harmadik személye (ld. Szentháromság), Akit az Atya küldött a Fiún keresztül.

Ő a “Vigasztaló”, akit Jézus megígért, és aki lehetővé teszi kapcsolatunkat az Atyával és a Fiúval.

A Szentlélek az, aki Krisztushoz hasonlóvá formál bennünket. Ő tesz bennünket új teremtéssé – megvalósítja bennünk azt az új életet, amelyet Krisztus szerzett nekünk kereszthalálával és feltámadásával. A Szentlélek folyamatos megújító munkájával lehetővé teszi, hogy Isten örökbefogadott gyermekeiként részesei legyünk a Fiú dicsőséges és örök közösségének az Atyával.

A Szentlélek munkája

A Szentlélek a Szentírás (Biblia) ihletettségének forrása, és Ő az egyház egységének és közösségének forrása is.

A Szentlélek ad Isten gyermekeinek “lelki ajándékokat” az Evangélium örömüzenetének hirdetésére, és Ő az, aki a hívő embert az igazság ismeretére vezeti.

(Máté 28:19; János 14:16; 15:26; ApCsel 2:38; János 14:17, 26; 1Péter 1:2; Titusz 3:5; 1Korinthus 3:16; Róma 8:16; 2Péter 1:21; 1Korinthus 12:13; 2 Korinthus 13:14; 1 Korinthus 12:1-11; János 16:13)

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » Szentlélek