Trinitológia

Fogalmak szótára » szócikk: trinitológia

Trinitológia = háromságtan: az egy Isten három személyben való létezését megfogalmazó, a Szentháromsággal foglalkozó bibliai tanítás. A teológiai tudományok egyik témaköre.

Az Atya dicsőséges gazdagságát Fia, Jézus Krisztus testén és vérén keresztül önti ki az emberre, aki a Szentlélek szeretetén keresztül képes Istennek e mindent felülmúló kegyelmét felfogni, elfogadni és boldog örömmel élvezni.

Trinitárius teológia