Üdvösség, Üdvözülés

A Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » üdvösség, üdvözül

ÜDVÖSSÉG, ÜDVÖZÜLÉS – Az újjászületés, megigazulás, megszentelődés és a megdicsőülés (örök élet) teljes és összetett valósága.

Az üdvösség a biztos menedékre találást jelenti. Aki a Megváltónál, Jézus Krisztusnál keres menedéket, az nála, Őbenne elrejtve biztos menedéket, nyugalmat talál. Az üdvösség tehát a valódi lelki egészség, a szellemi-lelki jólét.

A megváltás, amit Jézus a kereszten véghezvitt, helyreállítja az ember Istennel való “színről színre” (1Korinthus 13:12) közösségét, és végül az egész teremtett világot megszabadítja a bűn és a halál fogságából.

Mi a megváltás?

Isten szeretett Filra való tekintettel és Őbenne örökbefogad bennünket, hogy megszólíthassuk és személyesen ismerhessük (jada) a mindenható Atyát.

Az üdvösség Jézus megváltó művének köszönhetően, Isten kegyelméből adatik az embernek, és jelen földi életünk során a Jézus Krisztusba vetett hit által tapasztalható. Nem lehet semmilyen jó tettel kiérdemelni.

Isten mindenkit a Vele való szeretetkapcsolatra hív, melyet Jézus Krisztus a kereszten elvégzett megváltó műve tett elérhetővé számunkra. Egyedül Krisztusba “felöltözve” járulhatunk Istenhez, mert Ő az Atya szeretettje az Atya jobbján.

(ld. Róma 8:21-23; 6:18, 22-23; 1Korinthus 1:9; 1Timóteus 2:3-6; Máté 3:17; Kolossé 3:1; Efezus 2:4-10)

Az ember nem azért “üdvözül”, mert sikerült elég jónak lennie (Isten mércéje olyan magasan van hogy ez senkinek nem sikerülhet), hanem azért, mert Krisztus kiváltotta őt elveszett állapotából.

“Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”
– Efezus 2:8-9