Úrvacsora

utolsó vacsoraA Mindennapok Teológiája » Mit hiszünk? » úrvacsora

Az úrvacsora arról szól, hogy részt veszünk az Úr Jézus halálában és feltámadásában. Az egyházi szertartás (“sákramentum”, azaz “szentség”) során kenyeret és bort veszünk magunkhoz, Megváltónkra emlékezve, és halálát hirdetve, amíg újra el nem jön. Ahogy a kenyér és a bor a részünkké lesz testileg, ugyanúgy lesz részünkké Isten kegyelméből Jézus Krisztus értünk kifolyt vére és értünk összetört teste lelki-szellemi értelemben.

Az úrvacsora jó híre, hogy a hívő ember reménységének alapja egyedül a Jézus Krisztusban testté lett Isten kegyelme, nem pedig a saját engedelmessége és jósága.

(1Korinthus 11:23-26; 10:16; Máté 26:26-28; 1Korinthus 1:9; 2Timóteus 1:9)

utolsó vacsora

Az úrvacsora Jézus és a tanítványok utolsó vacsoráját idézi. A zsidó húsvét (pészach, pászkaünnep) első napjának előestéjén Jézus a tanítványai körében fogyasztotta el az utolsó vacsorát.

A pészah ünnepét Isten a zsidó nép Egyiptomból való szabadulásának emlékére rendelte el. Izrael fiai Egyiptomból való kiszabadulásuk előestéjén egy bárány vérét kenték házuk ajtajára, hogy az öldöklő angyal elkerülje házaikat. A megölt bárányt megvacsorázták. Menekülésük emlékére ilyenkor minden évben bort, kenyeret és bárányt fogyasztott a család.

Jézus és a tanítványok utolsó vacsoráján azonban nem volt bárány, csak kenyér és bor. A vacsora fontos része hiányzott! Jézus ezzel azt szemléltette tanítványainak (akik ezt akkor még bizonyára nem értették), hogy ő lesz az áldozati bárány.

“Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta:
– Vegyétek, egyétek, ez az én testem!
Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta:
– Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”
– Máté 26:26-28

Még aznap éjjel elfogták, másnap pedig keresztre feszítették Jézust. Ahogy a megölt bárány vére megoltalmazta Izrael népét, úgy menti meg a megfeszített Krisztus vére a benne bízó embert a bűn miatt elveszett állapotából.

a megöletett bárány