Fügefalevél

fügefalevélTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 17. rész

A fügefalevél a szégyellnivaló dolgok ügyetlen leplezésének szimbóluma. A teremtéstörténetben is ez volt a szerepe.

Ádám és Éva az Édenkert királya és királynője volt. Meztelenek voltak, de nem szégyellték magukat. De abba a pillanatban, amikor a tiltott gyümölcsöt megkóstolták, belépett világukba a bűn és a szégyen; és e kettő magával hozott egy harmadik erőt is, a félelmet.

Ez a félelem ösztönzözte őket arra, ami vicces volna, ha nem volna tragikus: fügefaleveleket varrnak össze, hogy eltakarják magukat. Mennyire ügyetlen! Tiszta röhej!

Ettek a fáról, és ezzel beinvitálták a bűnt a gondjaikra bízott teremtett világba; tönkretették a kapcsolatukat az Úrral, összeszűrték a levet a Sátánnal, és teljes káoszt zúdítottak az összes többi teremtményre, a természetre is.

A fügefalevél nem nyújtott menedéket a bajban. Szánalmas fedezékük nevetséges kísérlet volt, hogy elrejtőzzenek az ÚR elől… a saját kertjében! A fügefalevél az ember ügyetlen próbálkozása arra, hogy megoldja a bűntudat, a szégyen és a félelem problémáját. Nevetséges kísérlet.

Érdekes, hogy a Korán szintén beszámol Ádám és Éva bukásáról. A Szúra 7:26-ban Allah megmondja, mi a megoldás az alkalmatlan fügefalevél helyett. Azt mondja az emberpárnak, hogy a “kegyes vallásosság” iránti törekvéssel lehet leplezni a bűnt. Jócselekedetekbe kell öltözni.

A Biblia szerint azonban a “kegyes vallásosság”, az erkölcsös életre törekvés nem alkalmas arra, hogy elfedje a bűnt. Nem helyettesíti a fügefalevelet. A kegyes vallásosság, az erkölcsös élet szánalmas és nevetséges kísérlet arra, hogy az ember elrejtőzzön az ÚR elől! Ézsaiás próféta szavaival: “minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha” (Ézsaiás 64:6).

Nem az emberi jóság a megoldás. A bűnbeesett, megromlott ember jósága, erkölcsös élete, vallásossága ugyanolyan szánalmas igyekezet, mint a fügefalevél. Hiú kísérlet arra, hogy leplezzük szégyenletes állapotunkat, és megússzuk a következményeket. De hiába rejtőzünk jócselekedetek mögé. Az igazi megoldást az 1Mózes 3:21 szemlélteti:

“Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.”
– 1Mózes 3:21

Az ÚR szemében semmi olyasmi nem megfelelő öltözék, amit mi fércelünk össze magunknak. A megoldás az ÚR AJÁNDÉKA. És egy másik halála szükséges ahhoz, hogy bűnös állapotunkat valóban takarja a rajtunk lévő öltözék. “A bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23) – a megoldáshoz vérnek kell folynia. Egy állat, amely nem érdemelt halált, hal meg azok helyett, akik a halált megérdemelték.

Ezzel a történettel Isten az alkalmas öltözéket szemléltette.

Isten nem azt kívánja, hogy “kegyes vallásossággal”, erkölcsös élettel, jó tettekkel próbáljunk magunknak öltözéket varrni. Az ilyesmi annyit ér a szemében, mint a fügefalevél. Ő maga készített nekünk tökéletes és maradandó öltözéket:

“Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!”
– Róma 3:14

Folytatás: Porból vagyunk, porrá leszünk

Kezdetben… Ószövetség sorozat