Kerúbok

kerubTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 22. rész
Rákban szenved valaki, akit szeretek. Imádkozunk a gyógyulásáért. De ha meg is gyógyul, mi van utána? Kérünk még tíz egészséges évet? Vagy húszat? Esetleg százat?

Meddig akarjuk meghosszabbítani ezt a fajta életet? Meddig akarjuk még, hogy Isten ezeket az eltorzult körülményeket foltozgassa? Az a fő, hogy egy darabig még feltartóztassa az elkerülhetetlen halált… ezt is átvészeljük valahogy… csak tartson még egy kis ideig a lassú elmúlás?

Tartogat az ÚR ennél jobbat is?

Isten hatásköre nem odáig terjed, hogy el tudja napolni az elkerülhetetlent. A feltámadásban utazik. Nem annyira érdekli a halál elodázása. Ő szembeszáll a halállal.

Ezért hiúsítja meg a próbálkozásainkat, amikor a rossz helyzetből azért igyekszünk kihozni a lehető legjobbat. Amint az ember a halálnak és a káosznak ajtót nyit, bezárja az örök élet kapuját. Ez a fajta élet véget kell, hogy érjen.

“Azután ezt mondta az ÚRisten:
Íme, az ember olyan lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó és mi a rossz.
Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen, kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett.
És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.”
– 1Mózes 3:22-24

Nem ez a szakadatlanul Istennel dacoló élet a jövőnk. Isten azzal ment meg tőle bennünket, hogy elzárja a bűnös embert az élet fájától. Határt szab ennek a fajta életnek. Véget fog érni a halálban. Gondoskodik róla: az Édenkertet, és benne az élet fáját nálunk sokkal erősebb teremtmények: kerúbok őrzik.

Nem tudom, ki milyennek képzel egy kerúbot. Milyen az, aki igazán angyali? Hogy néz ki egy angyalarcú?

angyalka

A képzőművészet ritkán jeleníti meg reálisan a Biblia történeteit. Amikor a Bibliában angyal jelenik meg, első dolga, hogy megnyugtassa az embert: “Ne ijedj meg!” Az igazi angyalok félelmetes és fenséges teremtmények. Jobban hasonlítanak egy elrettentő biztonsági őrhöz, mint egy pufók szárnyas babához.

Az élet fájára vigyázó fegyveres őrök tesznek róla, hogy a megromlott élet ne tehesse be a lábát az örök életbe. Az Ádámtól örökölt életnek vége lesz. Villogó lángpallossal felfegyverzett kerúbok állják útját annak, aki az elveszett paradicsomot keresi. Az életbe csak a halálon keresztül nyílik ajtó.

A feltámadott élet, amiben reménykedünk, nem ennek a fajta életnek a folytatása. Az ÚR Jézus valami egészen mást tartogat. Csatlakozott hozzánk itt, “Édentől keletre”, és aztán visszament a hegyre, hogy megszerezze nekünk az Életet. Kereszthalálával áttört a halálosztó őrökön, és magához ragadta a tüzes lángpallost. Megölte a régi Ádám-életet.

Egyedül Ő elég erős ahhoz, hogy átjusson a másik oldalra – a halhatatlan életbe. És ezt az életet kínálja fel nekünk. Nem a betegséggel és romlással teli Ádám-élet végtelenítését.

A mi reménységünk nem a halál innenső partján lévő élet. A halál túloldalán lévő életben reménykedünk, amit egyedül Jézus tud megadni.

Folytatás: Elhullottak a hősök

Kezdetben… Ószövetség sorozat