Kárhozat

Fogalmi szótár » szócikk: kárhozat

A görög apollümai szó jelentése elpusztul, elvész. Az Újszövetség szóhasználatában az emberi élet bármely evilági és transzcendens vonatkozásában előfordulhat, így a kárhozatot is ezzel a szóval fejezi ki a görög. Ebben az esetben nem a szellem, lélek elpusztulását, elveszését kell érteni alatta mint megsemmisülést, hiszen az embernek ezek a részei nem megsemmisíthetőek a Biblia szerint, hanem az Istentől való végleges elszakadást (és ebben az értelemben való elveszést).

apollümai = elpusztul, elvész, elkárhozik
szótéria = szabadítás, szabadulás, megmenekülés, bűnbocsánat, megigazulás, örök élet, üdvösség

Az apollümai szó ellentéte a szótéria (és a neki megfelelő héber jesúá), amelynek alapjelentése: megszabadulás, megmenekülés a szó legtágabb értelmében, az élet minden evilági vagy transzcendens területén egyaránt. E tágabb, átvitt értelmében jelent bűnbocsánatot, megigazulást (igazzá válást) – e két fogalom a bűntől való megmenekülésre vonatkozik. A transzcendens világra vonatkozóan a haláltól való szabadulást, tehát az örök életet, az örökkévaló létre vonatkozóan pedig az örök kárhozattól való megmenekülést, tehát az üdvösséget jelenti.

Ez a fogalom Jézus (héber Jesúá)) nevének jelentésével is teljesen azonos.