Szótéria

Fogalmi szótár » szócikk: szótéria

A görög szótéria (és a neki megfelelő héber jesúá) szó alapjelentése: megszabadulás, megmenekülés a szó legtágabb értelmében, az élet minden evilági vagy transzcendens területén egyaránt. E tágabb, átvitt értelmében jelent bűnbocsánatot, megigazulást (igazzá válást) – a fogalom a bűntől való megmenekülésre vonatkozik. A transzcendens világra vonatkozóan a haláltól való szabadulást, tehát az örök életet, az örökkévaló létre vonatkozóan pedig az örök kárhozattól való megmenekülést, tehát az üdvösséget jelenti.

szótéria = szabadítás, szabadulás, megmenekülés, bűnbocsánat, megigazulás, örök élet, üdvösség

A szótéria fogalma Jézus (héber Jesúá) nevének jelentésével is teljesen azonos.

Ellentéte:

apollümai = elpusztul, elvész, elkárhozik

A szótéria ellentéte az apollümai, amelynek jelentése elpusztul, elvész. Hasonlóan az előzőhöz, az Újszövetség szóhasználatában az emberi élet bármely evilági és transzcendens vonatkozásában előfordulhat, így a kárhozatot is ezzel a szóval fejezi ki a görög. Nem a lélek elpusztulását, megsemmusülését kell érteni alatta, hiszen az embernek ez a része nem megsemmisíthető a Biblia szerint, hanem az Istentől való végleges elszakadást (és ebben az értelemben való elveszést).