Világkorszak

Fogalmi szótár » szócikk: világkorszak

VILÁGKORSZAK – a görög aión szó korszakot, világkorszakot jelent.

Magyarra sokszor helytelenül a világ szóval fordítják – ez görögül koszmosz –, ami azt a hamis vélekedést eredményezi, hogy amikor az Újszövetség az aión végéről beszél, akkor a “világ végéről” van szó – holott nem a világ végéről, hanem csak egy korszak befejezéséről.

Héber megfelelője az ólám, amely viszont világot és korszakot egyaránt jelent (sőt legtágabb értelemben örökkévalóságot is). Van tehát mégis bizonyos átfedés a két fogalom között, ha a világot nem, mint univerzumot, kozmoszt értjük, hanem átvittebb, szubjektívebb értelemben, ahogyan azt szoktuk mondani például: “ez nem az én világom”.