Angyalok

Fogalmi szótár » szócikk: angyalok

ANGYAL – héber mal’ák = követ, küldött; görög: angelosz = hírnök

A Biblia szerint nincsenek “személytelen szellemi erők”, amelyeket az ember felhasználhatna (lásd mágia), csak láthatatlan személyes lények, akik vagy Isten szolgálatába állnak (angyalok) vagy átálltak a fellázadt angyal, a Sátán szolgálatába, és gonoszak (démonok). Az ember nem kezdeményezhet velük kapcsolatot (az angyalokat Isten küldi, a démonok maguktól is jönnek “kísérteni”).

A láthatatlan világ lakói

 • kerúbok” (héber köruvim) – 1Mózes 3:24; 2Mózes 25:18-22; Ezékiel 1:4-5; 10:15-20; 28:14-16, 41:18-20; Zsoltárok 18:11;
 • szárnyas “szeráfok” (héber szerafim) – 1Mózes 3:24; Ézsaiás 6:2; Ezékiel 1:4-24; Zsidók 9:5;
 • huszonnégy “vén” – Jelenések 4:4;
 • négy másik “élőlény” – Jelenések 4:6; és az
 • “angyalok”.

Ezek a lények Isten teremtményei, akik erőben és dicsőségben az ember és a démonok fölött állnak.

Az angyalok

 • teremtmények (Nehémiás 9:6, Zsoltárok 148:1-5, Kolossé 1:16), akik
 • a föld teremtése előtt is léteztek (Jób 38:7)
 • nem szaporodnak (Máté 22:30), nem halnak meg (Lukács 20:36); a számuk nagy (Zsidók 12:22, Júdás 14, Jelenések 5:11)
 • személyek, kettőnek a nevét is tudjuk: Mihály (Dániel 10:12, Jelenések 12:7), Gábriel (Dániel 8:16, 9:21, Lukács 1:19,26)
 • mind szentek (Dániel 4:23, Márk 8:38, 1Timóteus 5:21)
 • valószínűleg eltérő rangúak, mert vannak főangyalok is (Dániel 10:13, Júdás 9, 1Thesszalonika 4:16); kijelölt területük és eltérő hatáskörük van, ezért vannak köztük “uralkodók”, “fejedelmek”, “trónok” (Efezus 3:10).

Az angyalok megjelenései

Amikor egy bibliai történetben angyal jelenik meg, első dolga, hogy megnyugtassa az embert: “Ne ijedj meg!” Az igazi angyalok félelmetes és fenséges teremtmények. Jobban hasonlítanak egy elrettentő biztonsági őrhöz, mint egy pufók szárnyas babához.

A kétezer év alatt, amelyről a bibliai történetek beszámolnak, összesen 29 embernek, és alig 45 alkalommal jelent meg angyal, tehát igen ritkán, és csak nagy jelentőségű események alkalmával. A fizikai világba mindig Isten parancsára léptek át:

 • szemmel láthatóan vagy vízióban (4Mózes 22:31, ApCsel 10:3);
 • láthatatlanul, de hallhatóan (ApCsel 8:26);
 • személytelenül mutatkozva (2Mózes 3:2);
 • teljesen ember módjára viselkedve (1Mózes 19:1-3);
 • repülve (Dániel 9:21, Jelenések 14:6), vagy hirtelen eltűnve (ApCsel 10:7);
 • az angyalokat tilos imádni, és ezt ők is tudják (Kolossé 2:18, Jelenések 19:10, 22:8-9).

Az angyalok szerepe, szolgálata

 • Az angyalok hivatásuk szerint Istent szolgáló lények (Zsidók 1:14, Jelenések 22:9).
 • Isten jelenlétében Istent dicsőítik (Jób 38:7, Zsoltárok 103:20-21, Dániel 7:10, Jelenések 5:11, 7:11).
 • Feladataik közé tartozik az Isten és ember közötti közvetítés (2Mózes 33:22, Galata 3:19, Zsidók 2:2), az embereknek való hírvivés (2Királyok 1:3-4, Zakariás 1:9, Lukács 1:26-28, ApCsel 1:10-11, 8:26,29, 10:3-32, 27:23-25, Jelenések 1:1, 8:2, 14:6), esetenként kiszabadításuk (4Mózes 20:16, 2Krónikák 32:21-22, ApCsel 12:6-11) vagy védelmük (2Mózes 23:20, Zsoltárok 91:9-12, Dániel 10:21, Máté 2:13, 18:10).
 • További feladatuk a démonok elleni szervezett küzdelem (Dániel 10:13,21, Júdás 9, Jelenések 12:7), Isten ítéletének végrehajtása (1Krónikák 21:11-12, 1Korinthus 10:10, Máté 13:41-50, Jelenések 8:5-13, 14:8-10, 16:1), illetve a meghaltak vezetése a túlvilágon (Lukács 16:22).
 • Krisztus szolgálatát végigkísérték (Máté 1:20, 2:13-15, 4:11, 26:53, 28:1-2, János 1:51, Lukács 22:42-43, ApCsel 1:10-11), Krisztus visszatérésekor ők gyűjtik össze a választottakat (Máté 13:39, 49, 24:31, 1Thesszalonika 4:16).