Igaz ember, "az igazak"

Fogalmi szótár » szócikk: igaz ember

IGAZ EMBER (görög dikaiosz, héber caddik) = igaznak, tisztának nyilvánított ember

Isten (Jézus kereszthalála miatt) igaznak (tisztának, feddhetetlennek) tekinti azt a bűnöst, aki hit által elfogadja, hogy Jézus helyette halt meg, ezzel kiegyenlítette tartozását Isten felé, és kibékítette Istent az emberrel.

Bibliai értelemben nincs rossz és jó ember, se értékes és értéktelen ember. Csak kétfajta ember létezik: Ádám-fajta, és Krisztus-fajta ember. Önmagában, Jézus nélkül bármilyen jó is valaki, még mindig Ádám életében, helyzetében és sorsában osztozik.

De mindenki, bárki, aki Krisztushoz fordul, új élet részese lesz! Azonnal befogadást nyer valami egészen elképesztőbe: osztozik Krisztus életében! Ennek része az is, hogy Isten Krisztus alapján ítéli meg őt, Krisztus “igaz” mivoltát tulajdonítja neki is, tehát “igaz” embernek tekinti.

Bővebben: Megigazulás »