Ige, "Isten Igéje"

Fogalmi szótár » szócikk: ige

IGE (héber dávár, chochmá; görög logosz):

  • A mindenséget teremtő Szó, aki Jézus Krisztusban testté lett (János 1:1–14)
  • Isten általános kinyilatkoztatása, “Isten Igéje” a Szentírás.

“Kezdetben volt az Ige (Logosz), és az Ige (Logosz) Istennél volt, és Isten volt az Ige (Logosz). Ő kezdetben az Istennél volt.”
– János 1:1-2

Kezdetben tehát nem egy magányos, egyedülálló istenség létezett, hanem az a Személy, akit János később Atyának is nevez (János 1:14). De volt ott egy másik Személy is, akinek a neve “A Szó” (Logosz, az ismertebb magyar fordításokban “Ige”). És Ő is jogosan viseli az “Isten” címet. Ezt a második Személyt János rövidesen ismerősebb nevekkel is ellátja: “Isten Fia“, és “Jézus Krisztus” (János 1:14, 17). Később egy harmadik Személyről is beszámol János, a Lélekről – Aki szintén ott volt kezdetben.

Erről szól: Isten HÁROM Személy, akik egyek szeretetben

Az Újszövetség a “szó” és “dolog” jelentésű héber dávár, és az Isten teremtő bölcsességét jelentő héber chochmá szavakat egyaránt a logosz kifejezéssel adja vissza amelynek sokrétű jelentése: szóbeli közlés, szólásszabadság, állítás, mérlegelés, jelentés, értelmes ok vagy cél, vminek a súlya (szellemi-lelki értelemben), tekintély.

A görög logosz szóval az Újszövetség az egész világmindenséget ékes rendezettséggé formáló és kormányzó isteni értelmet is kifejezi, amely a természeti, erkölcsi, társadalmi törvényeket megalkotta és fenntartja; valamint az emberi értelmet is, amely az egyetemes logosz része, vagy abból részesül. A logosz egyaránt jelenti 1. a – még kimondatlan – gondolatot és annak “világát”, vagyis a bölcsességet és értelmet; 2. a kimondott gondolatot, azaz a szót, a beszédet és az írást; és 3. a beszéd és gondolat tárgyát – vagy a megvalósult gondolatot és beszédet –, azaz a megnevezett dolgok lényegét.

Azért használjuk még mindig a kissé régies magyar ige kifejezést, mert egyetlen másik magyar szó sem képes érzékeltetni ezt a rendkívül sokrétű és nagyon spirituális tartalmú jelentést. Ez az “ige” szó szerepel az olyan keresztény szókapcsolatokban, mint igét hirdet, igehirdetés, Isten Igéje, igevers, ez áll az igében, stb.