Messiás

Fogalmi szótár » szócikk: messiás

MESSIÁS (héber masiach),jelentése: felkent, megváltó, szabadító.

Az eredeti zsidó felfogás szerint a Messiás az a személy, aki Izrael és az egész világ számára elhozza az igazságot: betölt minden szükséget, eltörli és megszünteti a bűnt, a betegségeket és minden megkötözöttséget. Békét teremt a nemzetek között, eltörli a halált, és elhozza az örök életet. Beteljesíti az Írások minden ígéretét; egyszóval teljes mértékben megszünteti az emberi bűn minden negatív következményét. Helyreállítja Isten eredeti, tökéletesen jó akaratát a Földön (sőt az egész Univerzumban); Izraelt és az emberiséget visszaviszi Isten örökké tartó uralma alá, ahol semmi rossz nem létezik többé.

A Messiás egy személyben főpap, király és próféta (innen ered a Felkent elnevezés, mivel az Ószövetségben e három szent hivatalba olajjal történő felkenéssel állították be az arra elhívottakat); valamint az Ószövetség beszél egy olyan felkentről is (Példabeszédek 8:23), akit a Teremtés előtt az egész Univerzum királyává kent fel Isten (az Újszövetség értelmezése szerint ez a szellemi lény is a Messiás: János 1:1-15; Kolossé 1:13-20 stb. – lásd: Isten országa).

Az Ószövetség egyik legfőbb témája e személy eljövetelének meghirdetése, és a messiásra való várakozás. Az Újszövetség legfőbb üzenete pedig az, hogy ez a személy, a világ Megváltója és Megmentője, a Messiás nem más, mint a názáreti Jézus. Az Evangéliumok szerzői annyira fontosnak tartották, hogy a görög olvasók is megértsék e méltóságnév jelentését, hogy a héber masiach szót lefordították görögre: khrisztosz (magyarul Krisztus).

Jézus Krisztus személyéről: Isten Fia »