Sátán

Fogalmi szótár » szócikk: Sátán

SÁTÁN – A héber szátán, és a görög diabolosz jelentése: vádló, rágalmazó.

A diabolosz (démon, ördög) olyan láthatatlan gonosz lény (Isten ellen fellázadt angyal), aki a kapcsolatokat szétszakítja, a dolgokat összezavarja, s a rendet felborítja (dia-balló = szétdob / szétvet): összeveszít, uszít, nézeteltérést hoz létre; rossz hírbe hoz, hiteltelenné tesz, gyanakszik, rágalmaz, vádol, panaszkodik, elferdítve ad elő, okol, hibáztat; hamisnak nyilvánít, (tant) megcáfol; (álhírrel) félrevezet, becsap; idegenkedik, fél, előítélettel van, ellenségeskedik stb.

A Sátán a bukott (Isten szolgálatát megtagadó) angyalok fejedelme (ld. Zakariás 3:1; Jelenések 12:9-10). Ő volt a kígyó Ádám és Éva történetében. Lázadásáról és arról, hogy az “asszony magva” majd eltapossa, a az emberi bűnbeesés történetében olvashatunk a Bibliában (1Mózes 3):

A Sátán Isten hatalmára tör, Isten művét kívánja meghiúsítani. Ő az egyház és Krisztus legfőbb ellensége.

Legyőzött ellenség

A végső időkben nyilvánvalóvá válik Isten végső győzelme minden ellensége fölött, a Sátán fölött is. Megvalósul Isten országa. A Sátán uralmának teljesen és örökre vége szakad (Jelenések 20:10), és a szeretet fog uralkodni a földön. Nem ez a szakadatlanul Istennel dacoló élet a jövőnk. Isten határt szabott a gonosz uralkodásának. Erről szól János apostol látomása is:

“Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük;
és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!
És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.
Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam [gyermekem] lesz.”
– Jelenések 21:2-7