Ismerni… a bibliai értelemben

Ismerni - JADÁTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 24. rész

Aki azzal dicsekszik, hogy valakit “bibliai értelemben” ismer, az a szexuális viszonyukra céloz. De kevesen tudják, mi ebben a “bibliai”.

Ez is Ádámmal és Évával függ össze:

“Azután Ádám ismerte feleségét, Évát, aki fogant méhében, és megszülte Kaint…”
– 1Mózes 4:1 (REV)

Bibliai értelemben ismerni valakit nem annyi, hogy visszajelöl a Facebookon, és az utcán is megismer. Bibliai értelmben a megismerés (héberül JADÁ) személyes kapcsolat. Egymás legmélyebb ismerete az olyan intim szexuális kapcsolatban valósul meg, amelyet kölcsönös és kizárólagos elkötelezettség véd. Teljesen engedhetem a házastársamnak, hogy megismerjen, lehetek előtte minden értelemben meztelen. Nem fog megutálni, nem fog megunni, nem fog elhagyni. Ismer, és mégis szeret. És ő sem rejtőzködik előlem. Hagyja, sőt akarja, hogy felfedezzem és teljesen megismerjem. Eredetileg, Isten terve szerint ilyen kapcsolat a házasság.

A bibliai értelemben vett megismerés tehát intim természetű. Nemcsak szexuális kapcsolatra vonatkozik, de mindig személyes. Több és más, mint sokat tudni valakiről, vagy valamiről.

A mai ember hajlamos az ismeretet az információszerzéssel, a nagymennyiségű tudással azonosítani. Pedig nem feltétlenül ismer jól, akinek sok ismerete van rólam. Valaki elolvashat rólam minden adatot anélkül, hogy bármi személyes köze lenne hozzám.

A megismerés fogalma személyes dolog a Bibliában. Kapcsolatot, saját élményt, tapasztalatot és elkötelezettséget igényel. Ilyen fajta megismerésről volt szó akkor is, amikor a kígyó a jó és a rossz tudásával kísértette meg Ádámot és Évát:

“A kígyó erre így felelt az asszonynak:
– Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.”
– 1Mózes 3:4-5

A “tudás” itt sem nagyobb mennyiségű ismeretanyagot, új információkat jelentett, hanem azt, hogy a jót és a rosszat magukévá tegyék, saját-élmény szerűen, tapasztalati módon ismerjék… a részükké váljon.

Hasonló volt a helyzet akkor is, amikor az ÚR ezt mondta Izráel népének:

“Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket.”
– Ámósz 3:2

Isten az összes többi népről is mindent tudott, hiszen Ő mindentudó. De Izrael népével közösségre lépett! Őket bensőségesen, személyesen ismerte! Sok mindenen mentek már keresztül együtt. Kihozta őket Egyiptomból. Jól ismerték egymást.

“A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.”
– Efezus 5:31-32

Pál szerint Krisztus és övéi (az “egyház“) így ismerik egymást. Bensőséges módon, kölcsönös és kizárólagos elkötelezettséggel. Krisztus ismeri az övéit, ők pedig ismerik Krisztust.

“Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”
– János 10:27-28

Volt idő, amikor inkább zavart a gondolat, hogy Isten ismer, mert úgy képzeltem, hogy az életem minden ízléstelen részlete ott van előtte, mint egy monitoron. De kezdek rájönni, hogy ahogy ismer, az nem különül el attól, ahogy szeret. Úgy szeret, ahogy valaki a szerelmesét szereti: meghitten és gyöngéden. És azt hiszem, így mondhatja azokról, akik nem az övéi, hogy “Sohasem ismertelek titeket” (Máté 7:23), mert ebben a személyes értelemben így van. Természetesen róluk is mindent tud, de nem úgy ismeri őket, ahogy a kedves, akit viszontszeretnek.

Ennek fényében érdemes azt is olvasni, amit Jézus az örök életről mond:

“Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.”
– János 17:3

Az örök élet nem a kellő mennyiségű teológiai tudás kérdése; arról szól, hogy kapcsolati módon, bensőségesen és személyesen ismerem-e Istent, Jézust… a “bibliai értelemben”.

Folytatás: Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?

Kezdetben… Ószövetség sorozat

Kapcsolódó:
A nemek különbözőségét jelölő bibliai szavak: IS, ISSÁ, ZAKAR, NEQEBÁ
Csontomból való csont
Ragaszkodik feleségéhez
Egy testté lesznek
Ismerni… a bibliai értelemben
Jár-e valami a feleségtől a férjnek, csak azért, mert ő férfi?
Mit tanít a biblia a válásról?
A bántalmazás ok-e a válásra a Biblia szerint?
A boldogságom nem egy másik ember kezében van

______
kép: Katie m. Berggren