Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?

025-orzoje-vagyokTEREMTÉS KÖNYVE · Kezdetben · 25. rész

“Sok hívő keresztényt Auschwitz ébresztette rá, hogy rossz oldalon állt, mert valamilyen módon Káin szerepével vállalt közösséget. Sokan ekkor jöttek rá arra, hogy Istennek arra a kérdésére, hogy hol van a testvéred, nem szabad úgy válaszolni, hogy ‘őrzője vagyok én az én testvéremnek?’. Az Auschwitz helységnév a kollektív Ábelre mutat, így lehet az ártatlanok legyilkolásának a szimbóluma. A borzalmakat még az is tetézte, hogy akik túlélték a táborokat, és hazajöttek Magyarországra – nagyon kevés kivételtől eltekintve –, azokat ellenszenvvel és gyűlölettel fogadták. Sokáig azt hittem, azért, mert féltek, hogy visszakérik a lakásukat vagy az üzletüket vagy a náluk elrejtett vagyonukat. Aztán rájöttem, hogy nem erről van szó, hanem a bűntudatról.” – mondja Heller Ágnes (Hol a testvéred, Káin?).

“Őrzője vagyok a testvéremnek!” A kérdésből jelmondatot csinált, így vezette be Tony Blair a pártja “Új Munkáspárt” nevű korszakát, amely az együttérző, demokratikus baloldaliságot volt hivatva képviselni.

2008-as karácsonyi beszédében pedig Barack Obama utalt a bibliai idézetre: “Most, inkább, mint eddig bármikor, újra el kell magunkat kötelezni amellett, hogy mi, amerikaiak közös sorson osztozunk – hogy az öcsém őrzője vagyok, hogy a húgom őrzője vagyok.”

Még humoros változatokkal is találkozunk: testvere-vagyok-az-en-orizomnek-480x360 Az állatkerti majom Darwin: A Fajok eredete c. könyvével a kezében kérdezi: “Hát testvére vagyok az én őrizőmnek?”

A mondatot leginkább a közösségi szemléletű béke-aktivisták tűzik zászlajukra. Pedig a világ első gyilkosa használta: Kain, az elsőszülött, miután megölte a testvérét, Ábelt.

Kain és Ábel

“Ezután azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek:
– Menjünk ki a mezőre!
Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Isten megátkozza Kaint. Akkor az ÚR megkérdezte Kaintól:
– Hol van Ábel, a testvéred?
Kain ezt felelte:
– Nem tudom! Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?
– 1Mózes 4:8-9

A dolognak volt előzménye. Mindketten áldozatot mutattak be az ÚRnak a maguk módján. Kain gyümölcsöt és gabonát. Ábel pedig véres áldozatot.

Ábel, úgy látszik, megtanulta a leckét, amit Isten olyan drámai módon tanított a szüleinek. Ádám és Éva szánalmas fügefalevelei helyett az ÚR bőrruhába öltöztette őket. Megmutatta nekik, mit jelent a bűnért való helyettes áldozat. Amivel mi el tudjuk takargatni magunkat, az nem nyújt fedezetet a bűneinkre. Valaki más nyújthat csak fedezetet, aki nem követett el bűnt.

Az emberiség nem képes azzal kifizetni Istent, hogy igyekszik megfelelni morális mércéjének. A megígért Szabadítónak kell eljönnie és meghalnia helyettünk, véres áldozat gyanánt a bűneinkért… “mert a bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23). Ábel ezt megértette – áldozata véres áldozat volt. Kainé pedig olyasmi, mint a régi fügefalevelek.

“Az ÚR rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett.”
– 1Mózes 4:4-5

Emiatt akadt ki Kain annyira, hogy meg is ölte Ábelt. Pedig nagy reménységgel indult Kain élete. Ő volt Éva elsőszülöttje. Éva nagy reményt fűzött a születéséhez. Szavaiból úgy tűnik, azt hitte, hogy ez a fiú máris a megígért Isten-Ember lesz.

De az emberiség elsőszülöttje nem megváltó lett, hanem gyilkos. Ez aztán terhelő vádirat az Ádám-fajta emberiség ellen! Megszakadt a kapcsolat Istennel, így aztán egymástól is elidegenedtek. Megszűnt az összeköttetés, függőleges és vízszintes irányba is. Minden kapcsolat tönkrement. Mi menthet meg egy ilyen helyzetet?

Kainnak nem gúnyos kérdés formájában kellett volna kimondania azt a bizonyos mondatot. Nem azért lett volna a testvére “őrzője”, mert “közös sorson” osztoztak, vagy, mert együttérző, demokratikus hozzáállással viseltetett embertársa iránt. Hanem azért, mert elsőszülött volt, és az elsőszülött fiúnak az volt a dolga, hogy vigyázzon a családra.

Azóta megszületett az a másik gyermek is, akit Isten még az Édenkertből való kiűzetés előtt megígért Évának. És Ő mindannyiunk között az elsőszülött:

“Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött.”
– Róma 8:29

Krisztus helyreállító műve nemcsak azt végezte el, hogy újra rendben legyen az Istennel való kapcsolatunk, hanem a családi kapcsolatokat is helyrehozta – “hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött.”

Kain cinikus kérdésére nem a humanitárius törekvések adnak megfelelő választ – noha nagyon fontosak. De az igazi válasz az új ember Elsőszülöttje, aki úgy vállalta az “őrző” szerepét, hogy a saját vérét öntötte ki értünk.

Folytatás: Nemzette…

Kezdetben… Ószövetség sorozat